Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2009

Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΟΕ (17/12/2009) για την παραπέρα αγωνιστική πορεία του κλάδου

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στη σημερινή του συνεδρίαση  και αφού έλαβε υπόψη του τα αποτελέσματα της χθεσινής συνάντησης (16/12/2009) με την Υφυπουργό Παιδείας κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου, κατά την οποία δεν δόθηκαν ουσιαστικές απαντήσεις στα κυρίαρχα αιτήματα του κλάδου

Αποφάσισε:

Α΄  ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Υπεράσπιση της Δημόσιας Εκπαίδευσης

Διεκδικούμε:

 • ü Αύξηση των δαπανών για την Παιδεία στο 5% του ΑΕΠ
 • ü Άμεση κάλυψη όλων των  λειτουργικών κενών
 • ü Ενιαίο 14χρονο σχεδιασμό για όλες τις βαθμίδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο – Δημοτικό – Γυμνάσιο – Λύκειο)
 • ü Αύξηση της οργανικότητας των σχολείων με βάση τους 20 μαθητές ανά τμήμα  για τα Δημοτικά και τους 15 για τα Νηπιαγωγεία.
 • ü Σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή σε όλα τα σχολεία
 • ü Αύξηση των κονδυλίων για τη σχολική στέγη με στόχο την κατάργηση της διπλοβάρδιας σε όλα τα σχολεία
 • ü Αναλυτικά προγράμματα και βιβλία που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών

Οικονομική Αναβάθμιση – αυξήσεις στους μισθούς

Διεκδικούμε:

 • ü 1400€ καθαρά στον νεοδιόριστο, με ενσωμάτωση όλων των επιδομάτων στο βασικό μισθό
 • ü Άμεση χορήγηση του επιδόματος των 176€, αναδρομικά από το 2002
 • ü Διπλασιασμό των οικογενειακών επιδομάτων
 • ü Ουσιαστική αύξηση της υπερωριακής αποζημίωσης
 • ü Υπερωριακή αποζημίωση στους εκπαιδευτικούς που προσφέρουν διδακτικό έργο, πέρα από το προβλεπόμενο υποχρεωτικό ωράριό τους
 • ü Καμιά σύνδεση μισθού – απόδοσης
 • ü Αφορολόγητο ίσο με το μισθό του πρωτοδιόριστου

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

Διεκδικούμε:

 • ü Εισαγωγική επιμόρφωση ετήσιας διάρκειας για όλους τους εκπαιδευτικούς που για πρώτη φορά αναλαμβάνουν διδακτικό έργο
 • ü Περιοδική επιμόρφωση ετήσιας διάρκειας με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα
 • ü Ενδοσχολική Επιμόρφωση

Ασφαλιστικά – Συνταξιοδοτικά

Διεκδικούμε:

 • ü Δημόσια καθολική κοινωνική ασφάλιση
 • ü Την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών Νόμων
 • ü Ενιαία ασφαλιστικά δικαιώματα για παλιούς και νέους ασφαλισμένους
 • ü Κρατική εγγύηση των αποθεματικών των ταμείων
 • ü Καμιά αύξηση των ορίων ηλικίας στις γυναίκες
 • ü Να καταργηθεί η εξαγορά της στρατιωτικής θητείας.
 • ü Κανένα «χαράτσι» στους Δημοσίους Υπαλλήλους για το Ταμείο Πρόνοιας
 • ü Την επιστροφή των κλεμμένων ασφαλιστικών εισφορών και την έντοκη απόδοση συντάξεων, μερισμάτων και εφάπαξ. Όχι στη διάθεση των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων στο χρηματιστήριο
 • ü Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη των αναπληρωτών για όλους τους μήνες του έτους
 • ü Το Κράτος να αναλάβει τις ευθύνες του καταβάλλοντας στα Ασφαλιστικά Ταμεία τα χρήματα που τους οφείλει και να πατάξει την εισφοροδιαφυγή. Άμεση χρηματοδότηση του Ταμείου Πρόνοιας και του Ο.Π.Α.Δ.
 • ü Να καταργηθεί η εισφορά για κύρια σύνταξη
 • ü Η σύνταξη να αποτελεί το 80% των εν εργασία αποδοχών και να υπολογίζεται στον τελευταίο μισθό
 • ü Να δοθεί πλήρης σύνταξη των εκπαιδευτικών στα 30 έτη, με 30/30
 • ü Να θεμελιώνεται δικαίωμα συνταξιοδότησης σε περίπτωση θανάτου ή ολικής αναπηρίας, ανεξάρτητα από τα χρόνια υπηρεσίας, με κατώτερο όριο σύνταξης στο ύψος του 80% των αποδοχών του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού
 • ü Να θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης ο ένας εκ των δύο συζύγων, όταν στην οικογένεια υπάρχει ανάπηρο παιδί (όχι αποκλειστικά και μόνο η μητέρα)
 • ü Να καταργηθεί η εισφορά του 7% για τη διαδοχική ασφάλιση
 • ü Να καταργηθεί το πλαφόν του 20%, που θεσμοθετήθηκε για τους νεοδιόριστους
 • ü Οι αναπληρωτές να πληρώνουν κατ' ευθείαν στα ασφαλιστικά μας ταμεία και όχι στο ΙΚΑ. Να διασφαλιστούν πλήρως τα συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά δικαιώματα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και το επικουρικό τους να μεταφέρεται στο Ταμείο Αρωγής. Να είναι υποχρεωτική η εισφορά και για το Μ.Τ.Π.Υ. και για το Ταμείο Αρωγής
 • ü Να αποδεσμευτεί η 35ετία από όρια ηλικίας
 • ü Η πλειοψηφία των Διοικήσεων των Ασφαλιστικών Ταμείων, να αποτελείται από εκπροσώπους των ασφαλισμένων
 • ü Αναβάθμιση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, να καλύπτονται οι γιατροί και όλες οι εξετάσεις των ασφαλισμένων. Να καταργηθεί η συμμετοχή για τη Φαρμακευτική Περίθαλψη
 • ü Να κατοχυρωθεί η διοικητική αυτοτέλεια των Ασφαλιστικών Ταμείων, με αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, που διέπει το καθεστώς λειτουργίας με στόχο την αυτοδιαχείριση. Ο συνταξιοδοτούμενος εκπαιδευτικός να μπορεί να επιλέγει τον τρόπο είσπραξης των μερισμάτων
 • ü Να αυξηθεί το ποσό των δανείων, να μειωθούν τα επιτόκια και να απλουστευθούν οι διαδικασίες που απαιτούνται για τη χορήγησή τους από τα Ασφαλιστικά Ταμεία
 • ü Ειδικές ρυθμίσεις για τα στεγαστικά δάνεια σε περίπτωση θανάτου
 • ü Χορήγηση πλασματικής τριετίας στους εργαζομένους στην παραμεθόριο
 • ü Δημοσιοποίηση των οικονομικών στοιχείων των Ταμείων

Προσχολική Αγωγή

Διεκδικούμε:

 • ü Δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή για όλα τα παιδιά ηλικίας 4-6 χρονών στα δημόσια Νηπιαγωγεία.
 • ü Ανέγερση νέων κτιριακών υποδομών, ικανών να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες της προσχολικής αγωγής και όπου υπάρχει η δυνατότητα να ιδρύονται πολυθέσιες μονάδες νηπιαγωγείων.
 • ü Οι Προϊστάμενοι των Νηπιαγωγείων επιλέγονται με τα ίδια κριτήρια που επιλέγονται και οι Δ/ντές των Δημοτικών Σχολείων.
 • ü Η προσέλευση και η αναχώρηση των νηπίων να γίνεται με ευθύνη των γονέων, της πολιτείας ή της τοπικής Αυτοδιοίκησης και πάντως όχι με ευθύνη των νηπιαγωγών.
 • ü Τα ολοήμερα Νηπιαγωγεία να λειτουργούν μέσα από τις κατάλληλες κτιριακές και υλικοτεχνικές υποδομές, με το κατάλληλο βοηθητικό προσωπικό και με μειωμένο αριθμό νηπίων, δηλαδή από τα 25 που προβλέπεται σήμερα στα 15.
 • ü Να καθιερωθεί για κάθε τομέα δραστηριοτήτων και σχετική βιβλιογραφία, απαραίτητη, να έχουν τη δυνατότητα οι Νηπιαγωγοί να χρησιμοποιούν το κατάλληλο παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό υλικό.
 • ü Διαρκή επιμόρφωση των Νηπιαγωγών.
 • ü Ειδική μέριμνα για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στα Νηπιαγωγεία.
 • ü Κατοχύρωση του διδακτικού ωραρίου των Νηπιαγωγών, σύμφωνα με τις θέσεις του κλάδου.
 • ü Να καταργηθούν όλες οι υπουργικές αποφάσεις, που πριμοδοτούν τα ιδιωτικά και δημοτικά Νηπιαγωγεία. Όλα τα νήπια στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο, κανένα σε ιδιωτικό.
 • ü Ίδρυση νέων Νηπιαγωγείων και το διορισμό δύο χιλιάδων τουλάχιστον Νηπιαγωγών.
 • ü Όχι στην «αποκέντρωση» του Νηπιαγωγείου σε δημοτικούς ή ιδιωτικούς οργανισμούς εκπαίδευσης.

Ολοήμερο Σχολείο

Διεκδικούμε:

 • ü Κτιριακή υποδομή, που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του νέου τύπου σχολείου. Ακόμη δεν έχουμε δει από τον Ο.Σ.Κ. σχέδια νέων διδακτηρίων, που να είναι προσανατολισμένα σ' αυτή την κατεύθυνση.
 • ü Σίτιση με ευθύνη της πολιτείας. Βοηθητικό προσωπικό μόνιμο και όχι μέσα από τα προγράμματα stage (τραπεζοκόμους για τη σίτιση, Γραμματείς για το Διοικητικό έργο των 6/θ και πάνω Σχολείων κλπ).
 • ü Υλικοτεχνική υποδομή και εποπτικά μέσα (υπολογιστές, μουσικά όργανα - αθλητικό - εικαστικό υλικό - ξενόγλωσσα βιβλία) που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του Ολοήμερου Σχολείου.
 • ü Αναλυτικά Προγράμματα, που θα αντιμετωπίζουν ενιαία τα γνωστικά αντικείμενα, ώστε ο σημερινός απογευματινός κύκλος να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του πρωινού.
 • ü Η προετοιμασία των μαθητών για την επόμενη μέρα να είναι τέτοια, ώστε να μην επιβαρύνεται ο μαθητής με εργασία στο σπίτι. Αυτό σημαίνει ότι τα τμήματα θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο ολιγομελή και ομοιογενή, ώστε η προετοιμασία να είναι ουσιαστική. Η τσάντα να μένει στο σχολείο. Για να συμβεί αυτό πρέπει η ύλη των μαθημάτων για την επόμενη μέρα να είναι τέτοια, ώστε να μπορούν οι μαθητές να τη διεκπεραιώνουν σε εύλογο χρονικό διάστημα και τα τμήματα να είναι ολιγομελή στα πρότυπα των Ολιγοθεσίων Σχολείων, ώστε η προετοιμασία να είναι ουσιαστική και να εφαρμόζεται η Ενισχυτική Διδασκαλία.
 • ü Οι συνάδελφοι των ειδικών μαθημάτων να έχουν αποδεδειγμένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια στη διδασκαλία μικρών μαθητών και να αποτελούν μέρος του προσωπικού του σχολείου. Υπάρχει, άλλωστε, σχετική θέση της ΔΟΕ για ίδρυση νέων οργανικών θέσεων σε ομάδες σχολείων.
 • ü Όπου είναι δυνατόν να αναλάβουν και να διδάξουν δάσκαλοι τα αντικείμενα για τα οποία δε χρειάζονται Ειδικότητες και κατέχουν οι ίδιοι βασικές γνώσεις (π.χ. πληροφορική, θέατρο, χορός, εικαστικά κλπ).
 • ü Το μάθημα της Πληροφορικής να διδάσκεται βάσει αναλυτικού προγράμματος προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών με κατάλληλο λογισμικό.
 • ü Να μη γίνεται κατάχρηση της συμπλήρωσης ωραρίου στο Ολοήμερο Σχολείο, γιατί αυτό από μόνο του αδυνατίζει την προσφερόμενη ποιότητα εκπαιδευτικού έργου.
 • ü Να διαφυλαχθεί ο πρωτεύων λόγος ύπαρξης του Ολοήμερου Σχολείου που δεν είναι άλλος από την παιδαγωγική αποστολή του, η οποία όμως - παράλληλα - απαντά και σε κοινωνικά αιτήματα. Το τελευταίο όμως να παραμένει αποτέλεσμα του πρώτου.
 • ü Να τοποθετηθεί δεύτερος Υποδιευθυντής - Υπεύθυνος Ο.Σ. στα 10/θ και πάνω Σχολεία.
 • ü Η ώρα σίτισης - ξεκούρασης (14:00 - 14:40) να λαμβάνεται ως διδακτική, όταν ο αριθμός των μαθητών είναι πάνω από 50, όχι μόνο για τον Υπεύθυνο αλλά και για το δεύτερο εκπαιδευτικό του Ολοήμερου.
 • ü Να διασφαλιστεί το ωράριο των εκπαιδευτικών, να επιμορφωθούν οι εκπαιδευτικοί, κυρίως στη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης και για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να συνεργάζονται οι διαφορετικές ειδικότητες του Ο.Σ. και να δοθούν κίνητρα στους υπηρετούντες σ’ αυτά.
 • ü Εάν δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσουν όλα τα σχολεία ως Ολοήμερα σε πλήρη ανάπτυξη, δε χρειάζεται να κακοποιείται ο θεσμός με βιαστικές επεκτάσεις, που μόνο απαξίωση επιφέρουν.

Εργασιακές σχέσεις

Διεκδικούμε:

 • ü Την κατάργηση της ωρομισθίας  και τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων ανά σχολείο ή ανά ομάδα σχολείων για να καλυφθούν τα ολοήμερα σχολεία
 • ü Την κατάργηση της εγκυκλίου της 20ης Ιουλίου 2007 που αυξάνει το ωράριο των Νηπιαγωγών και καταστρατηγεί τα εργασιακά τους δικαιώματα
 • ü Τη θεσμοθέτηση ενιαίου διδακτικού ωραρίου για όλους τους εκπαιδευτικούς με βάση τα χρόνια υπηρεσίας από το Νηπιαγωγείο ως το Λύκειο, στα επίπεδα της Β/θμιας

Παιδαγωγική Ελευθερία και Δημοκρατία στο σχολείο

Διεκδικούμε:

 • ü Την ενίσχυση του αποφασιστικού ρόλου του Συλλόγου Διδασκόντων
 • ü Λέμε όχι στην αξιολόγηση – χειραγώγηση και στην αξιολόγηση – κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων.

Μεταθέσεις-Αποσπάσεις

Διεκδικούμε:

Μεταθέσεις: Να τεθεί σε ισχύ νέο Προεδρικό Διάταγμα για τις μεταθέσεις και να γίνει αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων.

Αποσπάσεις: Να αντικειμενικοποιηθεί και να μοριοδοτηθεί το σύστημα αποσπάσεων με έμφαση στους κοινωνικούς λόγους και στους λόγους υγείας. Οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών σε οποιαδήποτε υπηρεσία να γίνονται από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια των Εκπαιδευτικών.

Να προσληφθεί το απαραίτητο διοικητικό προσωπικό έτσι ώστε να μην αποσπάται κανείς εκπαιδευτικός για προσφορά διοικητικού έργου στο ΥΠΕΠΘ, στα Γραφεία, στις Δ/νσεις Εκπαίδευσης, κλπ.

Στα πενταμελή Υπηρεσιακά Συμβούλια ο κλάδος ( ΚΥΣΠΕ - ΑΠΥΣΠΕ- ΠΥΣΠΕ) των εκπαιδευτικών να εκπροσωπείται από τρία αιρετά μέλη.

Ειδική Αγωγή

Διεκδικούμε:

 • ü Κατάργηση των σεμιναρίων των 400 ωρών . Να μην υπολογίζονται ως προσόν διορισμού.
 • ü Το μόνιμο διορισμό των αναπληρωτών συναδέλφων Ειδικής Αγωγής (ΠΕ61, ΠΕ71),  όπως ισχύει και για τους άλλους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Εξαγγελίες Υπουργού Παιδείας

Απορρίπτουμε τις εξαγγελίες της Υπουργού Παιδείας. Ζητούμε διάλογο από μηδενική βάση.

 • ü Καμιά αλλαγή του ισχύοντος συστήματος προσλήψεων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Το 60% από ΑΣΕΠ και 40% από τον ενιαίο πίνακα είναι αδιαπραγμάτευτο.

Β΄ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Με βάση το παραπάνω διεκδικητικό πλαίσιο:

· Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί (έχει ήδη αποστείλει σχετική πρόσκληση) το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ σε κοινή σύσκεψη, στις 12 Γενάρη 2010, προκειμένου να αποφασίσουν οι δυο κλάδοι κοινό πρόγραμμα δράσης το επόμενο διάστημα.

· Καλεί τους Συλλόγους να πραγματοποιήσουν έκτακτες ή τακτικές Γενικές Συνελεύσεις στο διάστημα από 11 μέχρι τέλος Γενάρη, προκειμένου να πάρουν αποφάσεις στο αγωνιστικό πλαίσιο του κλάδου. Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. προτείνει την πραγματοποίηση νέας απεργιακής κινητοποίησης στο πρώτο 15νθήμερο του Φλεβάρη.

· Συγκαλεί ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ το α’ 15νθήμερο του Φλεβάρη προκειμένου να λάβει τις οριστικές αποφάσεις για την παραπέρα αγωνιστική πορεία του κλάδου.

Εξυπακούεται πως αν υπάρξουν έκτακτες εξελίξεις (ασφαλιστικό, κλπ.) το πρόγραμμα δράσης θα αναπροσαρμοστεί με βάση τα νέα δεδομένα.

Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος                                                         Ο Γενικός Γραμματέας

Μπράτης Δημήτρης                                                 Οικονόμου Τριαντάφυλλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: