Κυριακή 24 Απριλίου 2016

Υπερψηφίστηκε στη βουλή ο «Κώδικας Δεοντολογίας Βουλευτών»

Κώδικας φίμωσης-ελέγχου των Βουλευτών

Το «Κ»ΚΕ ψήφισε σχεδόν όλα τα άρθρα του

Στις 12 Απριλίου ψηφίστηκε επί της αρχής και με ευρεία πλειοψηφία από ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΠΟΤΑΜΙ-ΑΝΕΛ ο «Κώδικας Δεοντολογίας των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου». Ένας κώδικας που πατώντας στην ανάγκη να περιοριστούν τα φαινόμενα διαφθοράς και ανάρμοστης συμπεριφοράς των βουλευτών (βλ. και πρώην προέδρων όπως του Ε. Μεϊμαράκη), εφαρμόζει πρακτικές φίμωσης και ελέγχου των βουλευτών.
Πιο συγκεκριμένα στο Άρθρο 5 με τίτλο «Χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών και εγγράφων προς ίδιον όφελος» προβλέπεται ότι «1. Οι Βουλευτές οφείλουν να μη χρησιμοποιούν προς ίδιον οικονομικό όφελος ή προς οικονομικό όφελος τρίτου προσώπου εμπιστευτικές πληροφορίες και έγγραφα, που περιέρχονται σε γνώση τους εκ της άσκησης των καθηκόντων τους.». Όσοι υποπέσουν στο «αδίκημα» να γνωστοποιήσουν μη - απόρρητες πληροφορίες της Βουλής προς το λαό και την εργατική τάξη «οφείλουν να συντρέχουν την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας στο έργο της.» (Άρθρο 7, παρ. 1). Ειδικά για το «αδίκημα» γνωστοποίησης πληροφοριών στο Άρθρο 8 με τίτλο «Πειθαρχικά μέτρα» στην παράγραφο 1δ) προβλέπεται ότι «δ) Όταν πρόκειται περί παράβασης της διάταξης που αφορά τη χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών, περικοπή, με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής, μέχρι του ενός δευτέρου (1/2) της μηνιαίας αποζημίωσης του Βουλευτή.», ουσιαστικά, εκβιάζοντας τον Βουλευτή να συμμορφωθεί και να αποκρύψει από το λαό ό,τι ο ίδιος κρίνει απαραίτητο να δημοσιοποιηθεί.
Την παραπάνω διάταξη που αποτελεί ομολογία απόρριψης - κατάργησης έστω και της «κατ' επίφαση λαϊκής κυριαρχίας» ψήφισαν και οι βουλευτές του «Κ»ΚΕ. Ειδικότερα, οι βουλευτές του «Κ»ΚΕ υπερψήφισαν τα άρθρα 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 και 11, ανάμεσά τους και αυτά που φιμώνουν τους βουλευτές

Δεν υπάρχουν σχόλια: