Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2010

Στο 144% του ΑΕΠ εκτινάσσεται φέτος το δημόσιο χρέος

Νέα μέτρα φέρνει η αναθεώρηση των στοιχείων για το έλλειμμα και το χρέος του 2009 από τη Eurostat. Το περυσινό έλλειμμα ανεβαίνει στο 15,4% του ΑΕΠ από 13,6% που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη και το δημόσιο χρέος από το 115,1 % του ΑΕΠ εκτινάσσεται στο 126,8% του ΑΕΠ, δηλαδή αποδεικνύεται υψηλότερο κατά 11,7 ποσοστιαίες μονάδες. Η αναθεώρηση
μεταβάλλει τα δημοσιονομικά στοιχεία τόσο για το 2010, όσο και για το 2011, διαμορφώνοντας νέες απαιτήσεις για μεγαλύτερη δημοσιονομική προσαρμογή. Το 2010 το έλλειμμα θα διατηρηθεί υψηλά στο 9,4% και το δημόσιο χρέος θα ανέλθει στο 144% του ΑΕΠ.

Ημερησία, 16/11

Δεν υπάρχουν σχόλια: