Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2010

Χαιρετισμός στο 4ο Συνέδριο του Κόμματος Εργασίας του Ιράν (Τουφάν) από την Πολιτική Επιτροπή της Κίνησης για Ανασύνταξη του ΚΚΕ 1918-1955

Dear Comrades,

With genuine feelings of solidarity we are sending you our salutes and wishes for the success of your party's 4th Congress.
In agreement with you, we believe that the political, economic and social conjunction of the deepening of the crisis of capitalism and increase of the exploitation of the global working class and peoples reaffirms the necessity of the building of revolutionary workers' parties in the road of establishing socialism. Therefore, the political moment poses more responsibilities to genuinely revolutionary parties to deepen their political line and increase their strength within the working class, and we trust that the 4th Congress of the Party of Labour of Iran (Toufan) will move in that direction, for the liberation of the fraternal Iranian people and working class from Islamic repression, imperialism, and the neighboring threat of Zionism. Our organization, the Movement for the Reorganization of the Communist Party of Greece 1918-55 is also in the process of deepening its line on the current political situation in Greece, namely the imposition of an austerity plan by the imperialist organizations of the European Union and the International Monetary Fund, leading to the country's complete supervision by imperialism, and the unprecedented attack on the working class's and the people's rights to employment, social security, health and education. We hope that these political developments will bring our organizations and the working class of Greece and Iran closer in the spirit of genuine proletarian internationalism.
With comradely salutes

The Political Committee of the "Movement for the Reorganisation of the Communist Party of Greece 1918-1955"

Δεν υπάρχουν σχόλια: