Τετάρτη, 30 Απριλίου 2008

Φακέλωμα από τη γέννησή μας στην ΕΕ

Με απόφαση της κυβέρνησης της ΝΔ

Ολοκληρωτικό έλεγχο των πάντων και μάλιστα από τη γέννησή μας προωθείται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την έκδοση νέων βιομετρικών-ηλεκτρονικών διαβατηρίων.

Σε πρόσφατη συνεδρίαση της αρμόδιας μικτής Επιτροπής της ΕΕ (SCIFA) αποφασίστηκε να καταγράφονται και να αποθηκεύονται τα δακτυλικά αποτυπώματα ακόμα και σε ανήλικα παιδιά 6 ετών στα νέα βιομετρικά-ηλεκτρονικά διαβατήρια της ΕΕ, φυσικά όπως ήταν αναμενόμενα η κυβέρνηση της ΝΔ έδωσε τη συγκατάθεσή της

Παράλληλα τα δαχτυλικά αποτυπώματα για λόγους ασφαλείας των ταξιδιωτικών εγγράφων θα αποθηκεύονται και εκτός διαβατηρίων σε νέες βάσεις δεδομένων που θα λειτουργούν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο δηλ. πανευρωπαϊκό φακέλωμα απ’ τη γέννησή μας.

¨όλα αυτά τα μέτρα καταστολής και τρομοκρατίας ενάντια στους εργαζόμενους και στους Λαούς των χωρών της ΕΕ είναι αποτέλεσμα του φόβου των αστών για τις όποιες μελλοντικές εξεγέρσεις των εργαζομένων και επαναστάσεις του προλεταριάτου.

Είναι ο φόβος των αστών που τους σπρώχνει να προσπαθούν να ελέγξουν με όλους αυτούς τους μηχανισμούς τους πάντες και τα πάντα για την εξυπηρέτηση των οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών τους συμφερόντων, νομίζοντας ταυτόχρονα πως μπορούν να φράξουν το μέλλον και την εξέλιξη της ιστορίας της ανθρωπότητας, εμποδίζοντας την ανάπτυξή της προς το σοσιαλισμό και τον κομμουνισμό.  

Δεν υπάρχουν σχόλια: