Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2012

“Πρωτοβουλία για το βραβείο Ειρήνης 2012”: Διαμαρτυρίες για την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στην Ε.Ε. στη Νορβηγία

Την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου έχει προγραμματιστεί μεγάλη κινητοποίηση στο Όσλο από την “Πρωτοβουλία για το βραβέίο Ειρήνης 2012” στην οποία συμμετέχουν η Μ-Λ Οργάνωση “Επανάσταση” και η Κομμουνιστική Πλατφόρμα (KPML).

Η Πρωτοβουλία οργανώνει τις διαμαρτυρίες για την απονομή από την Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ (που είναι υπεύθυνη για την απονομή του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης) στην ιμπεριαλιστική Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στελέχη της ΕΕ θα βρίσκονται στο Όσλο με στόχο να παραλάβουν το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης στις 10 Δεκεμβρίου και το Όσλο έχει μετατραπεί σε φρούριο “για λόγους ασφαλείας”.

Δεν υπάρχουν σχόλια: