Πέμπτη 18 Μαΐου 2017

Με το «Θεό» και τους Ναζι-φασίστες εγκληματίες της «Χρυσής Αυγής»

Ο φασίστας μητροπολίτης Άνθιμος προκαλεί, στηρίζει και ευλογεί τα εγκλήματά της.

Ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος είναι πασίγνωστος για τις ρατσιστικές, εθνικιστικές και φασιστικές του απόψεις, όμως η φωτογράφησή του (26.3.2017) με τους Χιτλερικούς φυρερίσκους Μ.Μιχαλολιάκο και Ε.Ζαρούλια αποτελεί ακραία ΠΡΟΚΛΗΣΗ για τον αντιφασίστα λαό μας. Και ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση αποτελεί όταν οι φυρερίσκοι είναι υπόδικοι ως αρχηγοί της εγκληματικής δολοφονικής αυτής Οργάνωσης.
Πέρα απ’ ότι ο Άνθιμος στηρίζει τη φασιστική δολοφονική τρομοκρατία της Ναζι-φασιστικής «Χρυσής Αυγής», επιπλέον ευλογά και τα ως τώρα διαπραχθέντα εγκλήματά της και την ενθαρρύνει να διαπράξει ακόμα περισσότερα.
 
Η στήριξη του θρασύδειλου φυρερίσκου απ’ τον «Άγιο» Θεσσαλονίκης φαίνεται να εντάσσεται στα σχέδια του ντόπιου μεγάλου κεφαλαίου να «πέσει στα μαλακά» ο δολοφόνος φυρερίσκος και η εγκληματική δολοφονική του συμμορία.

3 σχόλια:

Θωμάς Ακρωτηριανάκης είπε...

Και την πρόκληση της φωτογράφησης
δεν τη σχολιάζει αρνητικά το «Κ»ΚΕ...

Θωμάς Ακρωτηριανάκης είπε...

Η επιστολή του Αγίου Όρους προς τον Χίτλερ

« Εν Αγίω Όρει τη 13/26 Απριλίου 1941

Προς την Αυτού Εξοχότητα τον Αρχικαγκελλάριον του ενδόξου Γερμανικού Κράτους Κύριον Αδόλφον Χίτλερ εις Βερολίνον.

Εξοχότατε,

Οι βαθυσεβάστως υποσημειούμενοι Αντιπρόσωποι των Είκοσιν Ιερών Βασιλικών Πατριαρχικών και Σταυροπηγιακών Μονών του Αγίου Όρους Άθω, λαμβάνομεν την εξαιρετικήν τιμήν ν’ απευθυνθώμεν προς την Υμετέραν Εξοχότητα και παρακαλέσωμεν Αυτήν θερμώς, όπως, ευαρεστημένη, αναλάβη υπό την Υψηλήν προσωπικήν Αυτής προστασίαν και κηδεμονίαν τον Ιερόν τούτον Τόπον, του οποίου Ηγούμενοι και αντιπρόσωποι τυγχάνομεν, διαδεχομένη εν τούτω τους ιδρυτάς και Ευεργέτας του Ιερού τούτου Τόπου Βυζαντινούς Αυτοκράτορας και διαδόχους τούτων.

Το Άγιον Όρος, Εξοχώτατε, συνέστη εις Πανορθόδοξον μοναχικήν πολιτείαν, εις ήν ανέκαθεν διαβιούν εν αγαστή ομονοία μοναχοί ακωλύτως προσερχόμενοι από διάφορα ορθόδοξα Έθνη, κατά τον Θ΄ μ.Χ. αιώνα, πνευματικώς μεν εξαρτωμένων από του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, πολιτικώς δε αυτοδιοικούμενον υπό της Ιεράς Συνάξεως των Αντιπροσώπων των Είκοσιν Ιερών και Κυριάρχων Μονών και πολιτειακώς υπαγομένων υπό την προστασίαν και κηδεμονίαν των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων και των διαδόχων Αυτών.

Το Αυτονομιακόν τούτο πολίτευμα περιεθριγκώθη δι’ αλλεπαλλήλων τυπικών και Χρυσοβούλων των ιδρυτών και ευεργετών των Ιερών μονών Βυζαντινών Αυτοκρατόρων Βασιλείου του Μακεδόνος (882), Ιωάννου Τσιμισκή (972), Κωνσταντίνου Μονομάχου (1046), Στεφάνου Δουσάν (1346) και άλλων Σλαύων, Ουγγροβλάχων Ηγεμόνων και των μετέπειτα Σουλτανικών Φιρμανίων τελευταίως δε υπό του Καταστατικού Χάρτου του 1926, ούτινος δύο αντίτυπα εσωκλείομεν.

Το ουτωσί καθιερωθέν προνομιακόν και αυτοδιοίκητον καθεστώς του Ιερού τούτου Τόπου, αποτελέσαν αντικείμενον συζητήσεων και επικυρώσεων διαφόρων διεθνών συνθηκών περιεθριγκώθη τέλος, διά του 62ου άρθρου της Βερολινείου συνθήκης του έτους 1878, έχοντος ούτω, οι μοναχοί του Όρους Άθω οθενδήποτε και αν κατάγωνται θα διατηρήσωσι τα κτήματα και τα πρότερα αυτών δικαιώματα και θ’ απολαύωσιν, άνευ ουδεμιάς εξαιρέσεως, πλήρους ισότητος δικαιωμάτων και προνομίων.

Των εν Αγίω Όρει ενασκουμένων Μοναχών, ανεξαρτήτως τόπου προελεύσεως και Εθνικότητος, σκοπός και αποστολή καθ’ όλον τον υπερχιλιετή βίον του Αγίου Όρους, υπήρξεν η διατήρησις, προαγωγή και εξασφάλισις των Ιερών αυτού σκηνωμάτων, η διά της ακαταπονήτου φιλεργίας των εν αυτώ ενασκουμένων μοναχών καλλιέργεια της τε εκκλησιαστικής και κλασσικής φιλολογίας και καλλιτεχνίας, ο ασκητικός βίος και η διηνεκής προσευχή υπέρ του σύμπαντος κόσμου.

Την διατήρησιν του καθεστώτος τούτου της αυτονόμου μοναχικής πολιτείας, ικανοποιούντος πλήρως άπαντας τους εν Αγίω Όρει ενασκουμένους ανεξαρτήτως εθνικότητος Ορθοδόξους μοναχούς και εναρμονιζόμενοι προς τον σκοπόν και την αποστολήν αυτών, παρακαλούμεν και ικετεύομεν θερμώς την Υμετέραν Εξοχότητα όπως αναλάβη υπό την υψηλήν προστασίαν και κηδεμονίαν Αυτής.

Τον Βασιλέα των Βασιλευόντων και Κύριον των Κυριευόντων εξ όλης ψυχής και καρδίας ικετεύοντες, όπως επιδαψιλεύση τη Υμετέρα Εξοχότητι υγείαν και μακροημέρευσιν επ’ αγαθώ του ενδόξου Γερμανικού Έθνους.

Υποσημειούμεθα βαθυσεβάστως».

Βαγγέλης Σίδερης είπε...

Και λέγοντας για τους ναζι φασίστες ,''εθνικόφρονας'' ,θεοσεβούμενους ...να πούμε ότι ο φασισμός σηκώνει κεφάλι ,ως δήθεν ''αντισυσημικό'' μόρφωμα....''ηθικός καθαρκτής''
Θα πρέπει να γίνει συμμαχία αστικών δημοκρατικών δυνάμεων και κομμουνιστών ,για την απαγόρευση και να τεθεί εκτός νόμου..χρυσή αυγή κλπ.. απαγόρευση ναζιφασιστικών ,εθνικιστών αντιλήψεων, ,κομμάτων ,οργανώσεων,φυλλάδων,μπλογκ,με φυλακίσεις,διώξεις κλπ.... Κι αν πείτε ότι αυτά μπορεί να φέρουν αντίθετα αποτελέσματα ...τότε τι; να τους αφήσουμε έτσι και να περιμένουμε τι; ..Να πάρουν κι άλλο κεφάλι; να διδάσκουν μία μέρα τα παιδιά στα σχολεία ..για τον ''μέγα ηγέτη'' χίτλερ και για μεταξάδες και παπαδόπουλους...; ..Έχει αποδειχτεί ότι σε τέτοιες εποχές .....αυτά τα μορφώματα μεγαλώνουν ...και ελλείψει σοβαρής επαγρύπνησης και μάχης κι ενός συνεπούς στιβαρού ταξικού εργατικού λαϊκού κινήματος..θα το πληρώσουμε ακριβά...μα αυτήν την φάρα υπεραντιδραστικών που σηκώνουν κεφάλι....Έχετε ρίξει μία ματιά στο μπλογκ Θεόδοτος; [υπάρχουν άλλα τόσα αλλά αναφέρω αυτό] ...εκεί ..βρίσκονται ..όλοι οι υπεραντιδραστικοί,ιδεολογικοί πρόγονοι ...και ιδέες σκουπίδια...του επερχόμενου φασιστικού ,''εθνικόφορνου '' κράτους μας.. ...