Σάββατο 9 Ιουλίου 2016

Σύντομα στο blog

- Ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής της Διεθνούς Σύσκεψης των Μαρξιστικών-Λενινιστικών Κομμάτων και Οργανώσεων (ICMLPO) για το Brexit

- Απόφαση της Διεθνούς Σύσκεψης των Μαρξιστικών-Λενινιστικών Κομμάτων και Οργανώσεων (ICMLPO) για την Διεθνή Κατάσταση και τα καθήκοντα των κομμουνιστών

- Απόφαση της Διεθνούς Σύσκεψης των Μαρξιστικών-Λενινιστικών Κομμάτων και Οργανώσεων (ICMLPO) για τη δουλειά στις γυναίκες

Δεν υπάρχουν σχόλια: