Σάββατο, 1 Μαΐου 2010

Αλληλεγγύη στον εργαζόμενο λαό της Ελλάδας από το Πανενωσιακό Κομμουνιστικό Κόμμα (Μπολσεβίκοι)

Дорогие товарищи!
От имени Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) выражаем солидарность с борьбой трудового народа Греции.

Александр Лапин, Первый Секретарь ЦК ВКП(б)
Профессор Зинаида Смирнова, Секретарь ЦК ВКП(б)

Αγαπητοί σύντροφοι!
Εκ μέρους του Πανενωσιακού Κομμουνιστικού Κόμματος (Μπολσεβίκοι) σας εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον εργαζόμενο λαό της Ελλάδας

Αλέξανδρος Λαπίν, Πρώτος Γραμματέας της Κεντρική Επιτροπής του ΠΚΚ (Μπ)

Καθηγήτρια Ζυναϊδα Σμίρνοβα, Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΚΚ (Μπ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: