Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2012

Η ΠΑΛΙΝΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (1953-1990) (περιεχόμενα)

Για να διευκολύνουμε την ανάγνωση του μακροσκελέστατου κειμένου για την παλινόρθωση του καπιταλισμού δημοσιεύουμε τους τίτλους του κάθε κεφαλαίου.
Τελευταία ανανέωση: 28/11/2013


Εισαγωγή
ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
1. Μέσα παραγωγής εμπορεύματα
2. Επέκταση και πλήρης εκμετάλλευση των  εμπορευματο-χρηματικών-σχέσεών.
3. Οι σημαντικότερες ρεβιζιονιστικές συζητήσεις για την προώθηση των καπιταλιστικών μεταρρυθμίσεων στην οικονομία της Σοβιετικής Ένωσης (1953-1965)
4. Ο νόμος της Αξίας – βάση του σχηματισμού των τιμών των εμπορευμάτων των τμημάτων I και II αλλά και ρυθμιστής της παραγωγής στην οικονομία της Σοβιετικής Ένωσης
α. Ο νόμος της Αξίας βάση σχηματισμού των Τιμών.
β. Ο νόμος της Αξίας ρυθμιστής της Παραγωγής στην εμπορευματική οικονομία της Σοβιετικής Ένωσης
5. Μεταφορά και εισαγωγή της καπιταλιστικής «τιμής Παραγωγής» στην οικονομία της Σοβιετικής Ένωσης.
6. «Πλήρης Οικονομική Ιδιοσυντήρηση»
7. «Πλήρης αυτοτέλεια των επιχειρήσεων».
8. Επανεμφάνιση του Ανταγωνισμού
9. Κατάργηση του Κεντρικού Σχεδιασμού της Οικονομίας στη Σοβιετική Ένωση
10. Η αποκατάσταση  των οικονομικών  κατηγοριών του  καπιταλισμού στην  οικονομία της  Σοβιετικής Ένωσης: κέρδος-αποδοτικότητα-τόκος-πρόσοδος
α. Το καπιταλιστικό  Κέρδος – σκοπός και  κριτήριο αξιολόγησης  της δραστηριότητας των κρατικών επιχειρήσεων
β. Το Κέρδος ως κεντρικός  σκοπός της παραγωγής  στην εμπορευματική  οικονομία της  Σοβιετικής Ένωσης
11. η εργατική τάξη  τη χρουστσο-μπρεζνιεφική  περίοδο δεν ήταν  πλέον ιδιοκτήτης-κάτοχος  των μέσων Παραγωγής
α. Οι σοσιαλιστικές-κομμουνιστικές σχέσεις Παραγωγής  αντικαταστάθηκαν με καπιταλιστικές σχέσεις Παραγωγής
1. Ο καπιταλιστικός  χαρακτήρας των  κρατικών επιχειρήσεων  και των συνεταιρισμών.
1.1. Κρατικές επιχειρήσεις
1.2. Συνεταιρισμοί.
β. Η εργατική Δύναμη στην εμπορευματική  οικονομία της  Σοβιετική Ένωσης είχε μετατραπεί εκ νέου σε Εμπόρευμα.
12. Η εμπορευματική οικονομία της Σοβιετικής Ένωσης της περιόδου των Χρουστσόφ-Μπρέζνιεφ: μια πλέρια και οριστικά καπιταλιστική οικονομία
13. Η καπιταλιστική οικονομία της χρουστσο-μπρεζνεφικής περιόδου σε παρατεταμένη στασιμότητα και βαθιά κρίση.
14. Οι καπιταλιστικού χαρακτήρα οικονομικές μεταρρυθμίσεις στη Σοβιετική Ένωση και οι αστικές περί «σοσιαλισμού» θεωρίες
15. Αντιδραστικές αντικομμουνιστικές αστικές θεωρίες ΣΥΓΚΑΛΥΨΗΣ της παλινόρθωσης του καπιταλισμού στη Σοβιετική Ένωση (1953-1990)
α. Η αντιδραστική αντικομμουνιστική αστική θεωρία της «σύγκλισης» καπιταλισμού-σοσιαλισμού
β. Η αντιδραστική αντικομμουνιστική αστική θεωρία του «αναπτυγμένου σοσιαλισμού» της χρουστσοφικής σοσιαλδημοκρατίας
1.«Κόμμα όλου του λαού» ή επαναστατικό κομμουνιστικό κόμμα;
2. «Κράτος όλου του λαού» ή Διχτατορία του Προλεταριάτου;
3. Μεταβατική περίοδος «απ’ τον καπιταλισμό στο σοσιαλισμό» ή απ’ τον καπιταλισμό στον κομμουνισμό;
4. «Τρεις» ή δυο φάσεις της κομμουνιστικής κοινωνίας: σοσιαλισμός-κομμουνισμός;
5. «Σοσιαλισμός»: ένας «νέος, αυτόνομος τρόπος παραγωγής» ή κομμουνιστικός τρόπος παραγωγής;

Δεν υπάρχουν σχόλια: