Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016

Για την ανεξάρτητη και επαναστατική οργάνωση του προλεταριάτου

Σε αυτό το φύλλο, αναδεικνύουμε σταθερά την ανάγκη οι πρωτοπόροι εργάτες να δημιουργήσουν τη δική τους πολιτική οργάνωση, η οποία θα είναι ικανή να αντιμετωπίζει τα σύνθετα προβλήματα που τίθενται και θα αναπτύσσεται ως έμβρυο του μελλοντικού Κομμουνιστικού Κόμματος.
 
Για να αναπτύξουμε περαιτέρω το συλλογισμό μας, ας ξεκινήσουμε από μερικές παραδοχές: το κόμμα δεν μπορεί να γεννηθεί μέσα σε μια νύχτα, δεν προκύπτει με τρόπο που ανταποκρίνεται τέλεια στις απαιτήσεις της τάξης, αλλά είναι το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας πάλης.
Αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο σε συγκεκριμένες καταστάσεις, όπως αυτή της Ιταλίας, όπου είναι διαμετρικά αντίθετη η κατάσταση ανάμεσα στις ώριμες υλικές προϋποθέσεις για την προλεταριακή επανάσταση και τη σχετική υποκειμενική συνείδηση.
Αυτή η ασυμμετρία είναι συνέπεια της ήττας που υπέστη η εργατική τάξη εξαιτίας του ρεβιζιονισμού, η οποία αποδυνάμωσε τους όρους της εργατικής τάξης που θα της επέτρεπαν να οργανωθεί και να δρα ως ανεξάρτητη κοινωνική δύναμη, με μια δική της συνείδηση και τα κατάλληλα ταξικά εργαλεία.
Τέτοια κατάσταση, προφανώς, αξιοποιείται από τους οπορτουνιστές και τους υποστηρικτές της εργατικής αριστοκρατίας και της μικροαστικής τάξης, για να απαρνούνται την ταξική πάλη, την ύπαρξη της εργατικής τάξης και να κηρύττουν ότι το κομμουνιστικό κόμμα είναι κάτι το απαρχαιωμένο.
Τίποτα το νέο δεν υπάρχει σε αυτό: πρόκειται για την προσπάθεια των μεσαίων τάξεων να καθοδηγήσουν το προλεταριάτο, να το θέσουν σταθερά στο δρόμο των πολιτικών προτάσεων και οπισθοδρομικών τους αντιλήψεων, ώστε να διασφαλίσουν την επιβίωση του καπιταλιστικού συστήματος. Το πρόβλημα που οι επαναστάτες πρέπει να επιλύσουν είναι το ακριβώς αντίθετο: να κάνουν τις εργαζόμενες μάζες της μικροαστικής τάξης να περάσουν με το μέρος του προλεταριάτου, να τις καθοδηγήσουν στο πλαίσιο μιας συμμαχίας η οποία να προσανατολίζεται στην ανατροπή του καπιταλισμού, να τις κάνουν μια εφεδρεία του προλεταριάτου και όχι της αστικής τάξης.
Στις συνθήκες στις οποίες διεξάγουμε τη δραστηριότητά μας, υπάρχουν ξεκάθαρα καθήκοντα για τη δράση των κομμουνιστών τα οποία δεν μπορούμε να απαρνηθούμε, και που στόχο έχουν να κλείσουν την ψαλίδα ανάμεσα στις ευνοϊκές αντικειμενικές συνθήκες και τον ακόμα καθυστερημένο υποκειμενικό παράγοντα.
Από αυτή την άποψη, η δημιουργία μιας αυστηρά ταξικής πολιτικής οργάνωσης, η οποία να είναι σε θέση να επιδρά και να παίρνει την πολιτική καθοδήγηση των αγώνων των εκμεταλλευόμενων, και η οποία να είναι τμήμα του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος, είναι ένα βήμα για να φτάσουμε στο Κομμουνιστικό Κόμμα του Προλεταριάτου της Ιταλίας το οποίο δεν μπορούμε να παραβλέψουμε.
Για να προχωρήσουμε σε αυτό το δρόμο έχουμε διατυπώσει κάποιες προτάσεις: τη δημιουργία και τη σύνδεση πυρήνων πρωτοπόρων προλετάριων στα εργοστάσια και σε άλλους χώρους δουλειάς, ώστε να εργαστούν μέσα στις εκμεταλλευόμενες μάζες και να αναπτύξουν το δικό τους επίπεδο συνείδησης· τη δημιουργία κύκλων μελέτης, συζήτησης και δράσης τοπικά, σε συνοικίες κλπ, στις οποίες να εισάγεται με υπομονή ο μαρξισμός – λενινισμός· την ανάπτυξη της ενότητας των κομμουνιστών, από εκείνη της δράσης ως και την ανώτατη οργανωτική ενότητα, μέσω των κατάλληλων συγκεντρώσεων και δραστηριοτήτων που μπορούμε να πραγματοποιήσουμε από κοινού.
Αυτές οι πτυχές συνδέονται διαλεκτικά και αποτελούν τμήμα μιας ενιαίας διαδικασίας που καταλήγει στη συγχώνευση των αυθεντικών κομμουνιστών με το πιο πρωτοπόρο και επαναστατικό τμήμα του προλεταριάτου και, επομένως, στην οικοδόμηση ενός μόνο, ισχυρού κομμουνιστικού κόμματος. Η ανάγκη της ενοποίησης και της συγκεντροποιημένης οργάνωσης του επαναστατικού προλεταριάτου προκύπτει από συγκεκριμένες αιτίες, βαθιές και αντικειμενικές, οι οποίες προκαλούν αυτές τις αλλαγές που δημιουργούν τις βάσεις της, ακόμα και ενάντια στη θέληση όποιου διάκειται ενάντιος και δεν αντιλαμβάνεται αυτή την ανάγκη.
Η οργάνωση είναι απαραίτητη. Πεπεισμένοι για αυτό, καλούμε τους τίμιους κομμουνιστές, τους πρωτοπόρους εργάτες, τα προλεταριακά στοιχεία που τα βλέπουν πιο καθαρά και είναι αποφασισμένα, να κάνουν μια επαναστατική επιλογή, συνδεόμενοι μαζί μας για να προωθήσουμε το καθήκον της δημιουργίας αυτού του εργαλείου εκείνου που είναι απαραίτητο για να οργανώσουμε και να διεξάγουμε την επανάσταση, να πάρουμε την πολιτική εξουσία, να καταφέρουμε πλήγματα στον καπιταλισμό και να εγκαθιδρύσουμε τη δικτατορία του προλεταριάτου για να δημιουργήσουμε μία νέα κοινωνία: του λενινιστικού κόμματος.
Όποιος ασπάζεται τις αρχές και τις βασικές μας θέσεις, ας ανοίξει το συντομότερο μια δημιουργική συζήτηση μαζί μας, ας μοιραστεί εμπειρίες και ας αρχίσει να αναπτύσσει μαζί μας μια κοινή δουλειά σε διάφορα επίπεδα.
Ας ξαναρχίσουμε τη συζήτηση για αυτά τα ζητήματα, θέτοντας τη Scintilla στη διάθεση αυτής, ως ένα όργανο το οποίο να χρησιμοποιεί συνετά στον αγώνα και την πολιτική ζύμωση τις αρχές του μαρξισμού – λενινισμού, εργαλείο υλοποίησης αυτού του πλαισίου, αυτών των σταθερών και αποτελεσματικών στηριγμάτων τα οποία χρειάζονται για την οικοδόμηση του Κόμματος.

Πάρθηκε από το Scintilla, μηνιαίο έντυπο της ιταλικής Κομμουνιστικής Πλατφόρμας, φύλλο Σεπτέμβρη 2016, σ. 8.
Μετάφραση: Parapoda.wordpress.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: