Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2011

Για τους φίλους και συντρόφους συνδρομητές της «ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗΣ»


Πληροφορούμε τους φίλους και συντρόφους Συνδρομητές της «ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗΣ»:

1. Μετά την κατάργηση, αρχές Αυγούστου, του μειωμένου ταχυδρομικού Τέλους, το νέο πολύ υψηλό (4πλάσιο) ταχυδρομικό κόστος κατέστησε αδύνατη την αποστολή της εφημερίδας στους Συνδρομητές. Έτσι από τον Αύγουστο ως τώρα δεν έγινε ταχυδρομική αποστολή της εφημερίδας αλλά ούτε θα γίνει ως τέλος Δεκέμβρη 2011, μ’ εξαίρεση τα φύλα του Οκτώβρη (συγχωνευμένα σ’ ένα) για πληροφόρηση των Συνδρομητών. Τους μήνες Νοέμβρη-Δεκέμβρη 2011 τα δυο φύλα του κάθε μήνα συγχωνεύονται σε ένα.

2. Η αρνητική αυτή εξέλιξη μας υποχρεώνει να αυξήσουμε τη Συνδρομή στα 60 Ευρώ το χρόνο.

3. Όσοι απ’ τους Συνδρομητές επιθυμούν στο μέλλον να παίρνουν ταχυδρομικά την εφημερίδα πρέπει να  ειδοποιήσουν με γράμμα ή να τηλεφωνήσουν ως τα μέσα Δεκέμβρη στο τηλέφωνο: 210-8621543 και να στείλουν τη Συνδρομή των 60 Ευρώ για το 2012 ταχυδρομικά ή στο λογαριασμό της τράπεζας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: