Κυριακή, 1 Σεπτεμβρίου 2013

ΙΤΑΛΙΑ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΑΡΞΙΣΤΩΝ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΩΝ

cnuml

Από την Κομμουνιστική Πλατφόρμα (Piataforma Communista) και το Ιταλικό Κομμουνιστικό Κόμμα Μαρξιστικό-Λενινιστικό (Partito Comunista Italiano
Marxista-Leninista).

Βγήκε διακήρυξη προς τους Μαρξιστές-Λενινιστές, την εργατική τάξη, τους εργαζόμενους, τις γυναίκες και τη νεολαία, τα λαϊκά στρώματα και όλες τις γνήσια επαναστατικές δυνάμεις.

Το έργο της Εθνικής Επιτροπή για την Ενότητα των Μαρξιστών-Λενινιστών (CONUML), υπό τις παρούσες συνθήκες, να δώσει περαιτέρω ώθηση στη διαδικασία της ενότητας των μαρξιστών-λενινιστών ώστε να έχει ισχυρότερη παρουσία στους αγώνες που αναπτύσσονται στη χώρα στην Ιταλία, αναπτύσσοντας παράλληλα μια πιο συνεπή και ώριμη σχέση με το διεθνές εργατικό και κομμουνιστικό κίνημα, ιδιαίτερα με την υψηλότερη και πιο συνεπή έκφρασή του: τη Διεθνής Διάσκεψη των μαρξιστικών-λενινιστικών κομμάτων και οργανώσεων.

Οι δυο οργανώσεις Καλούν όλα τα πολιτικά κόμματα, οργανώσεις και μαρξιστικές-λενινιστικές ομάδες, όλα τις γνήσιες επαναστατικές δυνάμεις με σαφέστερη, πιο πλήρη και οριστική ρήξη με το ρεβιζιονισμό και τον οπορτουνισμό, να θέσει τέλος στην σεχταρισμό και τον τοπικισμό και να εκδηλώσουν προθυμία να συμμετάσχουν στην CONUML, να ενισχύσουν τη διαδικασία της ενότητας των κομμουνιστών και να θέσουν τα θεμέλια για ένα ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα μαρξιστικό-λενινιστικό, εργαλείο στα χέρια του προλεταριάτου για την κατάκτηση της κομμουνιστικής κοινωνίας!

Δεν υπάρχουν σχόλια: