Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2011

Κοινό ανακοινωθέν της Οργάνωσης για την Ανοικοδόμηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Εργαζομένων της Γερμανίας (Arbeit Zukunft) και του KPD / ML (απόσπασμα)

Τα μέλη της Οργάνωσης για την Ανοικοδόμηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Εργαζομένων της Γερμανίας (Arbeit Zukunft) και του KPD / ML (Ερυθρός Αστέρας) έχουν συγχωνευθεί σε μια ενιαία οργανωση. Αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας περισσότερο από τρία χρόνια συνεχόμενης φιλικής και καλής συνεργασίας που βασίζεται στην αλληλεγγύη και την κριτική. Κατά τη διαδικασία της συγχώνευσης οι συνομιλιές έδειξαν ότι δεν υπήρχαν ουσιαστικές διαφορές στις ιδεολογικές και πολιτικές απόψεις των δύο οργανώσεων που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν τη συνέχιση της ύπαρξης των δύο διαφορετικών οργανώσεων απέναντι στην εργατική τάξη.



Τα τελευταία χρόνια, η εργατική τάξη στη Γερμανία, έχει να αντιμετωπίσει τις πιο σκληρές επιθέσεις της αστικής τάξης, του κεφαλαίου και του κράτους από την καταστροφή του ναζιστικού καθεστώτος. Θα αναφέρουμε μόνο την Ατζέντα 2010 και το πέρ
ασμα όλου του βάρος της σημερινής κρίσης υπερπαραγωγής αποκλειστικά στις πλάτες των εργαζομένων. Οι εργάτες και ο εργαζόμενος λαός  είναι σε θέση άμυνας στον αγώνα αυτό και αναγκάζονται να αμυνθούν εναντία σε μια συνεχώς μαζική απώλεια των κοινωνικών δικαιωμάτων και των κατακτήσεών τους!

Η έλλειψη μιας ισχυρής κομμουνιστικής οργάνωσης με βάση την διδασκαλία του μαρξισμού-λενινισμού που θ
α αντιμετωπίζει σταθερα τα συμφέροντα του κεφαλαίου είναι μια αποφασιστική αδυναμία, η οποία ανακόπτει τη δύναμη των εργαζομένων όχι μόνο στον αμυντικό αγώνα ενάντια σε αυτές τις επιθέσεις. [...]
 
Η οργανωση που προέκυψε
από την ένωση θα ονομάζεται «Οργάνωση για την Ανοικοδόμηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Εργαζομένων της Γερμανίας / Arbeit Zukunft». Πιστεύουμε ότι μια νέα, τρίτη όνομα θα οδηγούσε μόνο σε μεγαλύτερη σύγχυση. [...]

Δεν υπάρχουν σχόλια: