Σάββατο, 13 Ιανουαρίου 2007

Ανασυγκροτήθηκε το ΚΚ Ισπανίας (μ-λ)

Επαναστατικό κόμμα στην υπηρεσία του Ισπανικού και διεθνούς προλεταριάτου


Οι εκπρόσωποι στο έκτακτο συνέδριο της Εθνικής Επιτροπής Κομ. Οργανώσεων της Ισπανίας (CEOC) που πραγματοποιήθηκε στα τέλη Οκτώβρη του 2006 (βλ. «ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ» φ.232 1-30 Αυγούστου 2005) αποφάσισαν, ομόφωνα, να προχωρήσουν στην ανασυγκρότηση του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ισπανίας (μ-λ). Η πρωτοβουλία αυτή στηρίχτηκε στην ενθουσιώδη υποστήριξη συντρόφων άλλων πολλών οργανώσεων, κυρίως των μ-λ κομμάτων και οργανώσεων των Ευρωπαϊκών χωρών αλλά και των άλλων ηπείρων, καθώς επίσης και στον γόνιμο προσυνεδριακό που προηγήθηκε αλλά και στις συζητήσεις μέσα στην οργάνωση τα 4 χρόνια λειτουργίας της CEOC.

Το συνέδριο εξέλεξε Εκτελεστική Επιτροπή η οποία συνεδρίασε αρχές Νοέμβρη και εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση.

Δείτε επίσης:

Αποφασίστηκε ενωτικό συνέδριο 4 Κομμουνιστικών Οργανώσεων Ισπανίας

Νεά βήμα προς την ενότητα των κομμουνιστών στην Ισπανία

1ο Συνέδριο της Εθνικής Επιτροπής των Κομμουνιστικών Οργανώσεων Ισπανίας


Ανακοίνωση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΚ Ισπανίας (μ-λ) (Νοέμβρης 2006)

Η Ε.Ε. του Κομμουνιστικού Κόμματος Ισπανίας (μαρξιστικό-λενινιστικό) πραγματοποίησε την πρώτη της συνεδρίαση μετά τη σύσταση του κόμματος στο Έκτακτο Συνέδριο της Εθνικής Επιτροπής ΚΟ (CEOC). Στη συνεδρίαση, μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού, εκτιμήθηκαν οι δυνατότητες και η προοπτική που έδωσε αυτό το σημαντικό βήμα, καθώς και η επίδρασή του στο Ισπανικό και Διεθνές κομμουνιστικό κίνημα.

Η συνεδρίαση της Ε.Ε. επισήμανε τις ευθύνες που είναι αναγκαίο να καλυφθούν πάνω στο ζήτημα της πολιτικής δουλειάς. Επίσης, οι βασικές κατευθύνσεις της δουλειάς που πρέπει να θέσουν σε πέρας οι οργανώσεις του Κόμματος και τα θέματα υψηλής προτεραιότητας που πρέπει να ανοιχτούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Συγκεκριμένα, οι τελικές συζητήσεις πάνω στις αποφάσεις του Συνεδρίου.

Από τη άλλη, η Επιτροπή μελέτησε το αποτέλεσμα των Καταλωνικών αυτόνομων εκλογών, στις οποίες καταγράφηκε η ύπαρξη υπαρκτών αντιθέσεων καθώς και το γεγονός ότι η μπουρζουαζία συνεχίζει να είναι ανίκανη να τις λύσει και να βάλει τέλος στην συνεχιζόμενη αστάθεια. Λάβαμε υπ’ όψιν μας ότι η ψήφος διαμαρτυρίας σε συγκεκριμένα κόμματα καθώς και η μεγάλη αποχή φανερώνουν την αντίθεση των λαϊκών μαζών στην πολιτική του μοναρχικού καθεστώτος.

Όσον αφορά τη σύσταση της Διεθνούς Συνδικαλιστικής Συνομοσπονδίας, η Εκτελεστική Επιτροπή θεωρεί ότι αντανακλά την ανάγκη των οπορτουνιστικών ηγεσιών αυτών των συνδικάτων να μετριάσουν την αυξανόμενη αδυναμία τους απέναντι στο κεφάλαιο, συνενώνοντας δυνάμεις.

Αν και η νέα συνομοσπονδία ανοίγει επίσης νέες προοπτικές για την παρέμβαση και προπαγάνδιση αυτών που θεωρούμε ταξικών θέσεων, ο μυστικός τρόπος με τον οποίο αυτή συστάθηκε, χωρίς ενημέρωση ούτε συμμετοχή των οργανώσεων και των συνδικαλιστικών στελεχών, αποδεικνύει τον οπορτουνιστικό της χαρακτήρα. Η δηλωμένη πρόθεση για συμβολή «στη διακυβέρνηση της παγκοσμιοποίησης» ώστε να την καταστήσει «πιο ανθρώπινη», δείχνει το ρεφορμιστικό και περιορισμένο χαρακτήρα της νέας συνομοσπονδίας, τη θέτει στο περιθώριο της πάλης των τάξεων και συμβάλλει στη σύγχυση των εργαζομένων όσον αφορά στους στόχους της πάλης τους. Θα είναι απαραίτητο να παρακολουθούμε, εντούτοις, τη μελλοντική δραστηριότητα της ΔΣΣ και να προωθήσουμε την ενότητα των διεθνιστικών και ταξικών ρευμάτων που βρίσκονται στους κόλπους της, δεδομένου ότι και μόνο η σύστασή της καταδεικνύει την ένταση που σε όλο τον κόσμο έχει η πάλη των τάξεων.

Δοθέντων των παραπάνω ζητημάτων καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι, τόσο στον κόσμο όσο και στην Ισπανία, η συνεύρεση όλων των μαρξιστών - λενινιστών καθίσταται απαραίτητη όλο και περισσότερο. Για αυτό τον λόγο, και όπως ήδη εκθέσαμε στο πρόσφατο συνέδριό μας, θεωρούμε ότι τα φόρουμ συζήτησης που, όπως η Πανεθνική Επιτροπή Μαρξιστικών-Λενινιστικών Οργανώσεων, επιτρέπουν να συζητούνται θέσεις και να επιτυγχάνονται συμφωνίες μεταξύ των κομμουνιστών, συνεχίζουν να αποτελούν ένα θετικό και απαραίτητο στοιχείο. Και, συνεπώς, καλέσαμε τις οργανώσεις, τους αγωνιστές και όλους εκείνους τους ανθρώπους που αισθάνονται μαρξιστές-λενινιστές να προχωρήσουν τη συζήτηση και την κοινή πρακτική, έτσι ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε βήματα προς την δημιουργία ενός ενιαίου Κομμουνιστικού Κόμματος: του Κόμματος που χρειάζεται η εργατική τάξη για να επιτύχει τη χειραφέτησή της.

Μαδρίτη, Νοέμβρης 2006

Δεν υπάρχουν σχόλια: