Τετάρτη 14 Μαΐου 2014

Το “Κόμμα Εργασίας του Ιράν (Τουφάν)” και η “Μαρξιστική-Λενινιστική Οργάνωση Τουφάν -Rahe Ayandeh” ενώθηκαν (πρώτη ανακοίνωση)

imageΤην 1η Μάη 2014 το “Κόμμα Εργασίας του Ιράν (Τουφάν)” και η “Μαρξιστική-Λενινιστική Οργάνωση Τουφάν -Rahe Ayandeh” ανακοίνωσαν ότι ενώνονται σε ένα κόμμα αφού έφτασαν σε ιδεολογική, πολιτική και οργανωτική ενότητα στη βάση του προγράμματος του Κόμμα Εργασίας του Ιράν ως το μοναδικό κόμμα της εργατικής τάξης του Ιράν.

Το κείμενο στα αγγλικά βρίσκεται εδώ: “The Party of Labour of Iran (Toufan)” and “The Marxist-Leninist Organization of Toufan-Rahe Ayandeh” have united

Δεν υπάρχουν σχόλια: