Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015

Κυκλοφορεί η εφημερίδα Ανασύνταξη 411 (1-30/6/2015)

Για το χαρακτήρα του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου

201507

- Για το χαρακτήρα του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου (περιλαμβάνει και αποσπάσματα από Ι.Β.ΣΤΑΛΙΝ: «Λόγος στους εκλογείς μου» σελ.7-10, Ι.Β.ΣΤΑΛΙΝ: «Ο Μεγάλος Πόλεμος για την Πατρίδα», σελ 89 και 76-77, «Βοήθημα για την ιστορία του ΚΚΕ», σελ. 182-183, 190-197, 205-207 και τα 3 γράμματα Ζαχαριάδη)

Δεν υπάρχουν σχόλια: