Κυριακή 13 Μαρτίου 2011

Το 3ο γράμμα (Β. Μολότοφ) στους σ. Τίτο, Καρντέλ, ΚΕ ΚΚ Γιουγκοσλαβίας

Προς την Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος Γιουγκοσλαβίας

Λάβαμε τα γράμματά σας από 17 και 20 Μάη 1948 με τις υπογραφές των συντρόφων Τίτο και Καρντέλ. Η ΚΕ του ΠΚΚ (μπ) θεωρεί ότι οι καθοδηγητές του Κομμουνιστικού Κόμματος κάνουν ένα ακόμη βήμα στο δρόμο της επιδείνωσης των πλέον σκαιών από θέσης αρχής λαθών, των οποίων τη ζημιά και τον κίνδυνο υπέδειξε η ΚΕ του ΠΚΚ (μπ) στην επιστολή προς την ΚΕ του ΚΚ Γιουγκοσλαβίας από τις 4 Μάη 1948.

1. Οι σύντροφοι Τίτο και Καρντέλ γράφουν ότι αισθάνονται «τόσο ανισότιμοι» «που δεν μπορούν να συμφωνήσουν στην εξέταση αυτού του ζητήματος στη σύνοδο του Κομμουνιστικού Γραφείου Πληροφοριών», και στη συνέχεια υπαινίσσονται ότι τάχα σε αυτή την ανισότιμη θέση έθεσε τους Γιουγκοσλάβους καθοδηγητές η ΚΕ του ΠΚΚ (μπ).

Η ΚΕ του ΠΚΚ (μπ) θεωρεί ότι δεν υπάρχει δόση αλήθειας σε αυτό τον ισχυρισμό. Στο Γραφείο Πληροφοριών συμμετέχουν εννέα κομμουνιστικά κόμματα και δεν υπάρχει, δεν μπορεί να υπάρξει ανισοτιμία για το γιουγκοσλαβικό κομμουνιστικό κόμμα.

Κατά τη σύσταση του Γραφείου Πληροφοριών τα εννέα κομμουνιστικά κόμματα, όλα τα κομμουνιστικά κόμματα, είχαν ως αφετηρία την αδιαμφισβήτητη θέση ότι κάθε κόμμα θα έπρεπε να παρουσιάζει απολογισμό για τη δουλειά του στο Γραφείο Πληροφοριών και ακόμα ότι κάθε κόμμα έχει δικαίωμα να ασκεί κριτική στα άλλα κόμματα. Αυτή τη θέση είχε ως αφετηρία η συνδιάσκεψη των εννέα κομμουνιστικών κομμάτων όταν στη σύνοδο του Σεπτέμβρη του 1947 ακούστηκαν οι απολογισμοί των ΚΕ όλων των κομμάτων χωρίς εξαίρεση. Η συνδιάσκεψη των εννέα κομμουνιστικών κομμάτων είχε ως αφετηρία το ίδιο δικαίωμα όλων των κομμάτων να ασκούν κριτική το ένα στο άλλο, και ακριβώς τότε υπέστησαν την αυστηρή μπολσεβίκικη κριτική οι δραστηριότητες του ιταλικού και του γαλλικού κομμουνιστικού κόμματος.

Είναι γνωστό πως τότε οι Ιταλοί και οι Γάλλοι σύντροφοι όχι μόνο δεν αμφισβήτησαν το δικαίωμα των άλλων κομμάτων να τους ασκήσουν κριτική για τα λάθη τους αντίθετα με μπολσεβίκικο τρόπο αποδέχτηκαν αυτή την κριτική και έβγαλαν τα ανάλογα συμπεράσματα. Ακόμη είναι γνωστό ότι οι Γιουγκοσλάβοι σύντροφοι, όπως και όλοι οι άλλοι, χρησιμοποίησαν τη δυνατότητα να ασκήσουν κριτική στην εσφαλμένη δραστηριότητα των Ιταλών και Γάλλων συντρόφων και δεν θεωρούσαν όπως και όλοι οι άλλοι ότι ασκώντας κριτική στους ιταλούς και στους γάλλους ότι τα άλλα κομμουνιστικά κόμματα καταπατούν τα δικαιώματα του Ιταλικού και Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος.

Όμως γιατί τώρα οι Γιουγκοσλάβοι σύντροφοι κάνουν τέτοια ριζική στροφή απαιτώντας τη διάλυση της καθιερωθείσας τάξης στο Γραφείο Πληροφοριών; Ακριβώς, γιατί πιθανώς θεωρούν ότι το γιουγκοσλαβικό κόμμα και οι καθοδηγητές θα πρέπει να είναι σε προνομιούχα θέση, ότι δεν τους κάνει το στάτους που υπάρχει στο Γραφείο Πληροφοριών, ότι έχουν δικαίωμα να ασκούν κριτική στα άλλα κόμματα, όμως δεν θα πρέπει να υπόκεινται την κριτική από την πλευρά των άλλων κομμάτων. Όμως μια τέτοια ηθική, μπορούμε να πούμε, καμιά σχέση δεν έχει με την ισοτιμία. Δεν πρόκειται παρά για την απαίτηση των Γιουγκοσλάβων συντρόφων να λάβουν για το ΚΚ Γιουγκοσλαβίας προνόμια τα οποία δεν έχει και δεν μπορεί να έχει οποιοδήποτε άλλο κομμουνιστικό κόμμα. Υποστηρίζαμε και υποστηρίζουμε τη θέση, χωρίς την οποία είναι αδύνατη η ύπαρξη και η λειτουργία του Γραφείου Πληροφοριών, ότι το κάθε κόμμα πρέπει να παρουσιάζει απολογισμό για τη δραστηριότητά του στο Γραφείο Πληροφοριών και κάθε κόμμα έχει το δικαίωμα να ασκεί κριτική σε οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Η άρνηση των Γιουγκοσλάβων να παρουσιάσουν στο Γραφείο Πληροφοριών απολογισμό για τη δραστηριότητά τους, η άρνηση να ακούσουν την κριτική των άλλων κομμάτων σηματοδοτεί την καταπάτηση της ισοτιμίας των κομμουνιστικών κομμάτων.

2. Στην επιστολή τους στις 17 Μάη οι σύντροφοι Τίτο και Καρντέλ επαναλαμβάνουν, όπως και στην προηγούμενη επιστολή, ότι η κριτική στα λάθη της καθοδήγησης του γιουγκοσλαβικού Κομμουνιστικού Κόμματος από την πλευρά του ΠΚΚ (μπ) στηρίζεται τάχα σε εσφαλμένη πληροφόρηση.

Όμως οι Γιουγκοσλάβοι σύντροφοι δεν προσκομίζουν κάποιες αποδείξεις προς επιβεβαίωση των ισχυρισμών τους. Κατ' αυτόν τον τρόπο οι ισχυρισμοί τους παραμένουν κενές φράσεις, στην κριτική του ΠΚΚ (μπ) δεν λαμβάνουμε συγκεκριμένη απάντηση αν και οι σύντροφοι Τίτο και Καρντέλ στην επιστολή τους γράφουν ότι «δεν αποφεύγουν την κριτική για ζητήματα αρχών». Μήπως οι γιουγκοσλάβοι σύντροφοι δεν ξέρουν τι να πουν για να δικαιολογηθούν;

Ένα εκ των δυο συμβαίνει: είτε το Πολιτικό Γραφείο της ΚΕ του ΚΚ Γιουγκοσλαβίας αναγνωρίζει τη σοβαρότητα των λαθών που έκανε και επιθυμεί να τα αποκρύψει από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Γιουγκοσλαβίας και να το παραπλανήσει επιρρίπτοντας τις ευθύνες σε τίμιους ανθρώπους οι οποία τάχα εσφαλμένα πληροφόρησαν την ΚΕ του ΠΚΚ (μπ), είτε το Πολιτικό Γραφείο της ΚΕ του ΚΚ Γιουγκοσλαβίας πραγματικά δεν κατανοεί ότι με τα λάθη του απομακρύνεται από τον μαρξισμό - λενινισμό. Σε αυτή την περίπτωση είναι αναγκαίο να αναγνωρίσουμε ότι η άγνοια των ζητημάτων του μαρξισμού - λενινισμού είναι πολύ μεγάλη στα μέλη του Πολιτικού Γραφείου της ΚΕ του ΚΚ Γιουγκοσλαβίας.

3. Αρνούμενοι να απαντήσουν στα ξεκάθαρα ερωτήματα της ΚΕ του ΠΚΚ (μπ) και επιδεινώνοντας με την επιμονή τους τα λάθη, και καθώς δεν επιθυμούν να τα αναγνωρίσουν και να τα διορθώσουν, οι σύντροφοι Τίτο και Καρντέλ στα λόγια διαβεβαιώνουν ότι θα αποδείξουν στην πράξη ότι παραμένουν πιστοί στη Σοβιετική Ένωση, στη διδασκαλία των Μαρξ, Ενγκελς, Λένιν και Στάλιν. Μετά από όλα όσα έχουν συμβεί δεν έχουμε τη βάση για να πιστέψουμε σε αυτές τις διαβεβαιώσεις στα λόγια. Οι σύντροφοι Τίτο και Καρντέλ έχουν δώσει στην ΚΕ του ΠΚΚ (μπ) πολλές υποσχέσεις τις οποίες δεν υλοποίησαν στη συνέχεια. Από το περιεχόμενο των επιστολών τους, ιδιαίτερα της τελευταίας, πειστήκαμε πολύ περισσότερο γι' αυτό. Το Πολιτικό Γραφείο της ΚΕ του ΚΚ Γιουγκοσλαβίας και ιδιαίτερα ο σύντροφος Τίτο θα πρέπει να γνωρίζουν ότι με την αντισοβιετική και αντιρωσική πολιτική που υλοποιείται τον τελευταίο καιρό με την καθημερινή τους πρακτική, έχουν κάνει τα πάντα για να σπάσουν την εμπιστοσύνη από την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος και της κυβέρνησης της ΕΣΣΔ.

4. Οι σύντροφοι Τίτο και Καρντέλ παραπονούνται ότι βρέθηκαν σε δύσκολη κατάσταση και οι συνέπειες από όλα αυτά είναι πολύ βαριές για τη Γιουγκοσλαβία. Αυτό βέβαια είναι σωστό, όμως οι σύντροφοι Τίτο και Καρντέλ μαζί με τα άλλα μέλη του Πολιτικού Γραφείου της ΚΕ του γιουγκοσλαβικού Κομμουνιστικού Κόμματος οι ίδιοι έχουν την ευθύνη για το ότι έθεσαν το κύρος και την κομπορρημοσύνη τους υπεράνω των συμφερόντων του γιουγκοσλάβικου λαού. Αντί να αναγνωρίσουν και να διορθώσουν τα λάθη προς το συμφέρον του λαού τους, πεισματικά αρνούνται αυτά τα λάθη, τα οποία είναι επικίνδυνα για το λαό της Γιουγκοσλαβίας.

5. Οι σύντροφοι Τίτο και Καρντέλ ισχυρίζονται ότι η ΚΕ του ΚΚ Γιουγκοσλαβίας αρνείται να συμμετάσχει στη συνεδρίαση του Γραφείο Πληροφοριών για να εξετασθεί η κατάσταση στο γιουγκοσλαβικό Κομμουνιστικό Κόμμα. Εάν αυτό είναι οριστική τους απόφαση αυτό σημαίνει ότι δεν γνωρίζουν τι να πουν για να δικαιολογηθούν στη συνεδρίαση του Γραφείου Πληροφοριών. Αυτοί οι ίδιοι σιωπηλά αναγνωρίζουν ότι έχουν την ευθύνη και φοβούνται να σταθούν πρόσωπο με πρόσωπο με τα αδελφά κόμματα. Και η άρνηση τους να έρθουν στη συνεδρίαση του Γραφείου Πληροφοριών σημαίνει ότι η ΚΕ του ΚΚ Γιουγκοσλαβίας ακολουθεί το δρόμο της υπόσκαψης του ενιαίου σοσιαλιστικού μετώπου των χωρών της λαϊκής δημοκρατίας με τη Σοβιετική Ένωση και ότι τώρα η ΚΕ του ΚΚ Γιουγκοσλαβίας προετοιμάζει το κόμμα και το γιουγκοσλάβικο λαό για να προδώσουν το ενιαίο μέτωπο των λαϊκών δημοκρατιών με την ΕΣΣΔ. Καθώς το Γραφείο Πληροφοριών αποτελεί την κομματική βάση του ενιαίου μετώπου, μια τέτοια πολιτική οδηγεί στη προδοσία της υπόθεσης της διεθνούς αλληλεγγύης των εργαζομένων, οδηγεί στη μετάβαση σε εθνικιστικές θέσεις, εχθρικές στην υπόθεση της εργατικής τάξης.

Ανεξάρτητα από το αν θα έλθουν ή δε θα έλθουν οι αντιπρόσωποι της ΚΕ του ΚΚ Γιουγκοσλαβίας, η ΚΕ του ΠΚΚ (μπ) επιμένει στην εξέταση του ζητήματος για την κατάσταση στο γιουγκοσλαβικό Κομμουνιστικό Κόμμα στην επόμενη συνεδρίαση του Γραφείου Πληροφοριών.

Στο αίτημα των Τσεχοσλοβάκων και Ούγγρων συντρόφων για να μεταφερθεί η συνεδρίαση του Γραφείου Πληροφοριών στο δεύτερο ήμισυ του Ιούνη, η ΚΕ του ΠΚΚ (μπ) ανακοινώνει ότι είναι σύμφωνη με αυτή την πρόταση.

Με εντολή της ΚΕ του ΠΚΚ (μπ)

22 Μάη 1948, Μόσχα
Β. Μόλοτοφ

Δεν υπάρχουν σχόλια: