Δευτέρα 4 Ιουλίου 2011

Γ. Κοτζιούλα: Η αθανασία στον άδικο θάνατο

Η αθανασία στον άδικο θάνατο

του Γ. Κοτζιούλα

Δε κίνησα με κλάρες δάφνης να έβγω
για να σε προϋπαντήσω, Γιάννη Ζέβγο
σε δάσκαλο δεν πρέπουν ταπεινό.
Στο μέτωπό σου εμπρός, ανθρώπου θρέμμα
που η στόχαση τ' αυλάκωσε και το αίμα
σκύβω με πόνο και το προσκυνώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: