Σάββατο 16 Ιουλίου 2011

Για το μέλλον του Παγκόσμιου Μαχητικού Κινήματος των Γυναικών της Βάσης στην Παγκόσμια Διάσκεψη,

Ψήφισμα – Διακήρυξη

Καράκας- Βενεζουέλα, 4 - 8 Μαρτίου 2011

• Ενωμένες σε αρχές, συντονίζουμε τις δράσεις μας:

- για την Απελευθέρωση των Γυναικών,

- για την καταπολέμηση της πείνας,

- ενάντια στη μαζική ανεργία και την καταστροφή του περιβάλλοντος,

- για την καταπολέμηση της εξάρτησης, ενάντια στον ιμπεριαλισμό που υποτάσσει τους Λαούς και τα Έθνη, Γυναίκες ενωμένες ενάντια στον ιμπεριαλισμό, τον ιμπεριαλισμό που εκμεταλλεύεται όλη την εργατική τάξη σε όλο τον κόσμο

- ενάντια στην αποικιοκρατία και την νεο-αποικιοκρατία.

• Διακηρύσσουμε ότι ο μετασχηματισμός του καπιταλιστικού συστήματος είναι μια ιστορική αναγκαιότητα. Η αλλαγή δεν είναι τυπική ή ατομική υπόθεση. Το καπιταλιστικό σύστημα είναι η αιτία της κρίσης και των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα.

• Ο κόσμος της δικαιοσύνης που επιδιώκουμε, πρέπει να καλύψει πολλές μορφές πάλης, εμπειρίας και οργάνωσης.

• Πολλές από εμάς αγωνιζόμαστε για την εναλλακτική λύση του Σοσιαλισμού, ως τη μοναδική απάντηση για το όραμα ενός καλύτερου κόσμου.

Οι ιδέες για τον Σοσιαλισμό διαφέρουν. Κρίνουμε όμως ότι είναι αναγκαίο να συζητήσουμε για την προοπτική του αγώνα των Γυναικών, ούτως ώστε οι γυναίκες να ενταχθούμε στην πρώτη γραμμή του αγώνα, για την κατάκτηση των Δικαιωμάτων μας, ενάντια στη σεξουαλική εκμετάλλευση, την εμπορία γυναικών, παιδιών και νέων.

Αγωνιζόμαστε για την ισότητα των μισθών, μεταξύ ανδρών και γυναικών, για το Δικαίωμα σε μια αξιοπρεπή και ασφαλή εργασία, για τα κοινωνικά Δικαιώματα, την προστασία του περιβάλλοντος, την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, του Δικαιώματος στη δημόσια πολιτική συμμετοχή με ίσους όρους.

• Η πιο σημαντική κατάκτηση της Πρώτης Παγκόσμιας Διάσκεψης των Γυναικών είναι ότι αυτοί οι στόχοι, μπορούν να γίνουν πραγματικότητα, μόνο αν το κίνημα των Μαχόμενων Γυναικών - σε όλο τον κόσμο - ενωθεί και συνεργασθεί στενά, ανταλλάσσοντας εμπειρίες και δράσεις.

• Η ουσιαστική προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων των Μαχόμενων Κινημάτων των Γυναικών, από διάφορες χώρες είναι να προσεγγίσουμε τις Γυναίκες των εκμεταλλευομένων τάξεων και στρωμάτων, τις προοδευτικές και δημοκρατικές Γυναίκες, τις διανοούμενες, τις επιστήμονες, τις καλλιτέχνιδες, τις νέες.

• Αποφασίσαμε να διοργανώσουμε στο μέλλον και άλλες Διασκέψεις Γυναικών. Οι Παγκόσμιες Διασκέψεις Γυναικών θα δυναμώσουν το Μαχόμενο Κίνημα Γυναικών σε εθνικό, περιφερειακό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Κάθε πέντε (5) χρόνια θα βρισκόμαστε εναλλάξ σε διάφορες πόλεις, περιοχές και ηπείρους.

• Μέσα σε ένα χρόνο (2012) θα ξανασυναντηθούμε για να αξιολογήσουμε τις πολλές και διαφορετικές εμπειρίες αυτής της πρώτης Παγκόσμιας Διάσκεψης των Γυναικών.

Ο απολογισμός αυτός πρέπει να γίνει από τις οργανώσεις μας ανά χώρα, πρέπει να εξεταστούν οι επιτυχίες μας, να επεξεργαστούμε τις στρατηγικές, να ορίσουμε τις διαδικασίες για την επίτευξη της νέας Παγκόσμιας Διάσκεψης των Γυναικών της Βάσης.

Η Παγκόσμια Επιτροπή Πρωτοβουλίας, που εργάστηκε για την Πρώτη Παγκόσμια Διάσκεψη, θα διατηρηθεί προσωρινά για ένα χρόνο μέχρι να διοριστεί Παγκόσμια Μόνιμη Επιτροπή. Θα προετοιμάσει τις εθνικές, περιφερειακές και ηπειρωτικές συναντήσεις στην Ασία, Αφρική, Μέση Ανατολή, Ευρώπη, Λατινική Αμερική, Βόρεια Αμερική, μέσω των αντιπροσώπων τους. Από κάθε περιοχή / ήπειρο θα εκλεγούν δύο (2) γυναίκες εκπρόσωποι και δύο (2) γυναίκες αναπληρώτριες. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να επεκταθεί ανάλογα με τις ανάγκες της προετοιμασίας της δεύτερης (2ης) Διάσκεψης. Aπό την ήπειρο που θα φιλοξενήσει τη δεύτερη (2η) Διάσκεψη θα εκλεγούν δύο (2) ακόμα αντιπρόσωποι για την Παγκόσμια Προπαρασκευαστική Επιτροπή.

• Ο ορισμός των αντιπροσώπων της Προπαρασκευαστικής Επιτροπής της Δεύτερης Παγκόσμιας Διάσκεψης θα πρέπει να είναι το αποτέλεσμα μίας δημοκρατικής διαδικασίας, χωρίς αποκλεισμούς, για την ενίσχυση του Μαχητικού Κινήματος των Γυναικών.

• Η Προπαρασκευαστική Επιτροπή της Δεύτερης Παγκόσμιας Διάσκεψης θα εκτελεί συντονιστικό ρόλο. Δεν δεσμεύεται σε οποιαδήποτε οργανωτική και / ή πολιτική δομή. Θα εργαστεί με δημοκρατικό τρόπο, οριζόντια και με σεβασμό στην αυτονομία των συμμετεχουσών χωρών και οργανώσεων, θα εργαστεί με βάση τις Αρχές και τις αποφάσεις που έχουν εγκριθεί από την Πρώτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες.

• Η πρώτη(1Η) Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες - Βενεζουέλα 2011, αποφάσισε ότι το Μαχόμενο Κίνημα των Γυναικών σε κάθε χώρα πρέπει θα επικεντρώσει τη δράση του σε τρεις (3) ημέρες αγώνα ταυτόχρονα και σε παγκόσμιο επίπεδο, με διάφορους τρόπους αγώνα, αλληλεγγύης και κινητοποιήσεις, για την προώθηση των συμφωνιών που αποφάσισαν οι γυναίκες στη διάρκεια της Διάσκεψης των Εκπροσώπων και θεματικών εργαστηρίων της Μαζικής Συνέλευσης.

• Κάθε χρόνο θα κάνουμε μια εκστρατεία για να επανακτήσει η 8 Μάρτη την ιστορική της σημασία, ημέρα αφιερωμένη στον αγώνα των Γυναικών - ανά τον κόσμο- που αγωνίζονται ενάντια στην καπιταλιστική κυριαρχία, την πατριαρχία, τον ιμπεριαλισμό, για την απελευθέρωση της ανθρωπότητας.

• Την 1η του Μάη ημέρα του αγώνα των εργαζομένων σε όλο τον κόσμο, πρέπει να προωθήσουμε ιδιαίτερα τον αγώνα για την κατάκτηση των Δικαιωμάτων των Εργαζομένων Γυναικών και ενάντια στην εκμετάλλευση της παιδικής εργασίας.

• Την 25 Νοεμβρίου, ημέρα κατά της βίας εναντίον των Γυναικών. Είναι σημαντικό να καταγγείλουμε τις μορφές βίας κατά των γυναικών και επιπλέον τα δεινά που υφίστανται ως αποτέλεσμα των ιμπεριαλιστικών πολέμων κατά των λαών, των οποίων, κυρίως, οι Γυναίκες γίνονται θύματα και τρόπαια των πολέμων.

• Δηλώνουμε ότι ο αγώνας του Μαχητικού Κινήματος των Γυναικών σε όλο τον κόσμο είναι ένα αναπόστατο κομμάτι των εργατικών αγώνων, των λαών και ολόκληρης της ανθρωπότητας για την απελευθέρωσή τους.

• Ας οργανωθούμε οι Γυναίκες! Να δημιουργήσουμε από κοινού ιστοσελίδα, μια ιστοσελίδα της Παγκόσμιας Διάσκεψης των Γυναικών

• Ας συνεργαστούμε αλληλέγγυα πέραν των εθνικών συνόρων, παρά τη διαφορετικότητα των γλωσσών και των μορφών πάλης! Ας αξιοποιήσουμε τον πλούτο και τις δυνατότητες των εμπειριών και των πολιτισμών μας. Ας κάνουμε χρήση εναλλακτικών μορφών επικοινωνίας, συντονισμού και συνεργασίας, να βαθύνουμε και να επεκτείνουμε τη δράση μας, να σπάσουμε το φράγμα της τεχνολογίας, να αναπτύξουμε την αλληλεγγύη μεταξύ μας, να ενισχύσουμε το Γυναικείο Κίνημα που αγωνίζεται για την κατάκτηση της ελευθερία μας.

Ζήτω οι Παγκόσμιες Διασκέψεις του Μαχητικού Κινήματος των Γυναικών!

Εμπρός για την Απελευθέρωση των Γυναικών και της Ανθρωπότητας!

Διαβάστε: Ανταπόκριση από την Διάσκεψη για τις Γυναίκες της Βάσης στη Βενεζουέλα

Δεν υπάρχουν σχόλια: