Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016

Ιδρυτική Διακήρυξη της ICMLPO το 1994 (απόσπασμα)

ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ!
(Απόσπασμα)

[…]Εμείς οι κομμουνιστές, μαζί με την ερ­γατική τάξη και τους λαούς αγωνιζόμα­στε για τα συμφέροντα τους, μαζί τους μπορούμε και θα κατακτήσουμε την εξου­σία, μαζί τους πρέπει να οικοδομήσουμε όλες τις λαϊκοδημοκρατικές μορφές της διχτατορίας της εργατικής τάξης, το σοσι­αλιστικό κράτος, να εγκαθιδρύσουμε το σοσιαλισμό και να βαδίσουμε μπροστά.

Ο ιμπεριαλισμός ήταν και θα είναι πάντοτε η πηγή της επίθεσης και των αρπακτικών πολέμων. Στο πρόσφατο χρονικό διάστημα το Ιράν, η Σομαλία, ο Παναμάς, η Υεμένη, η Ρουάντα, η πρώην Γιουγκοσλαβία, η πρώην ΕΣΣΔ, η Αϊτή, κλπ. υπήρξαν θέατρο επιθετικών, ρατσιστικών και αντιδραστικών πολέμων. Καταγγέλλουμε τον αληθινό χαρακτήρα αυτών των πολέμων, είναι αναγκαίο να οργανωθούν και να υποστηριχθούν λαϊκά κινήματα ενάντια σ' αυτή την ιμπεριαλιστική φιλοπόλεμη πολιτική. Εμείς, οι εργάτες, οι λαοί, οι κομμουνιστές οφείλομε να μπούμε επικεφαλής αυτού του αγώνα.

Η επανάσταση απαιτεί ενότητα και δρά­ση της εργατικής τάξης και των λαών. Εμείς οι κομμουνιστές πρέπει να δημιουργήσομε αυτή την ενότητα. Αυτή συνί­σταται στην ενότητα αντίληψης και πρα­κτικής. Συμμαχίες είναι αναγκαίες. Για να δημιουργηθούν, πρέπει πρώτα απ' όλα να στηριχθούμε στις δικές μας δυνάμεις, να συνεργαστούμε μ' άλλες δυνάμεις και να συνδέσουμε την ενότητα με επαναστατι­κούς σκοπούς Κατόπιν μπορούμε να αναπτύξομε δράση, που δεν θα μας οδηγή­σει σε υποχωρήσεις από τις αρχές μας. Αυτές οι συμμαχίες και οι ενέργειες δεν πρέπει ποτέ να μας οδηγήσουν στο να ξεχάσουμε, ότι η ταξική πάλη πρέπει με τη βία να οδηγηθεί ως το τέλος.

[…]Διατηρούμε ζωντανό το πνεύμα της Πα­ρισινής Κομμούνας, της Οχτωβριανής Ε­πανάστασης και όλων των επαναστατικών προτσές και την πείρα, τα οποία στηρίζονται στις αρχές, τις οποίες επεξεργάστηκαν οι Μαρξ, Ένγκελς, Λένιν και Στάλιν.

«Οι κομμουνιστές θεωρούν ανάξιο τους να κρύβουν τις απόψεις και τις προθέ­σεις τους. Δηλώνουν ανοιχτά, ότι οι σκο­ποί τους μπορούν να πραγματοποιηθούν μονάχα με τη βίαιη ανατροπή όλου του σημερινού κοινωνικού καθεστώτος. Ας τρέμουν οι κυρίαρχες τάξεις μπρος σε μια κομμουνιστική επανάσταση. Οι προλε­τάριοι δεν έχουν να χάσουν σ' αυτήν τί­ποτε άλλο, εκτός από τις αλυσίδες τους. Έχουν να κερδίσουν έναν κόσμο ολόκλη­ρο» (Κομμουνιστικό Μανιφέστο).

Προλετάριοι και λαοί του κόσμου: ο α­γώνας συνεχίζεται. Σ' αναμονή του νέ­ου επαναστατικού κύματος της πάλης, που θα έλθει, εμείς οι κομμουνιστές, οι εργάτες και οι λαοί πρέπει να βρεθούμε στην πρωτοπορία.

Ας κάνουμε πράξη τα ιστορικά λόγια των Μαρξ και Ένγκελς:

Προλετάριοι όλων των χωρών ενωθείτε!

Quito, Ισημερινός, Αύγουστος 1994.

Δεν υπάρχουν σχόλια: