Σάββατο 25 Ιουνίου 2016

5ο Συνέδριο του Κόμματος Εργασίας Ιράν (Τουφάν)

Πραγματοποιήθηκε σε συνθήκες παρανομίας σε περιοχή και μέρα που δεν ανακοινώθηκαν το 5ο Συνέδριο του Κόμματος Εργασίας Ιράν (Τουφάν). Η Κίνηση για Ανασύνταξη του ΚΚΕ 1918-55 απέστειλε θερμό επαναστατικό χαιρετισμό στο αδελφό κόμμα, μέλος της Διεθνούς Σύσκεψης Μ-Λ Κομμάτων και Οργανώσεων (ICMLPO).
 
Greetings to the 5th Congress of the Party of Labour of Iran (Toufan) from the Political Committee of the Movement for the Reorganization of KKE 1918-1955
 
Dear Comrades,
 
The PC of the Movement for the Reorganization of KKE 1918-1955  in the name of the Greek communists sends its warm and fraternal greetings to your Congress along with revolutionary solidarity salutes to the struggle of your party.
 
Your Congress is held and commences its proceedings in middle of a deep world capitalist crisis and in a very critical and complicated period for the Asian continent. It is only Marxism-Leninism that can fully analyze and explain today's capitalist crisis. The Marxist theory that determines capitalist crises as crises of overproduction explains the very nature of capitalism and it contradictions.
Today, the defence of the Marxist-Leninist Theory, the defence of the teachings of Marx-Engels-Lenin-Stalin is of great importance. More than 70 years after the great anti-fascist of the peoples  victory against Nazi-fascism under the leadership of J.V. STALIN we have again to deal with the raise of fascism all over the world in the various forms it takes in each country.
 
We wish success to your Congress proceedings and we support your people struggle for socialism. We support your cause for freedom and labour rights. We join our voice for the liberation of all imprisoned labour activists in your country. We join you to the struggle against imperialism and fascism.
 
Long live the International Conference of Marxist-Leninist Parties and Organizations!
Long live Marxism-Leninism and international proletarian solidarity!
The Political Committee of the Movement for the Reorganization of KKE 1918-1955
 
The Political Committee of the "Movement for the Reorganisation of the Communist Party of Greece 1918-55"

Δεν υπάρχουν σχόλια: