Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2010

Μονομερής στάση πληρωμών ολόκληρου του χρέους – έξω η Ελλάδα από ΕΥΡΩ-ΟΝΕ-ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

prokiriksi_finalNov.2010-3                                                                   

Δεν υπάρχουν σχόλια: