Τρίτη 13 Μαρτίου 2012

Γαλλία: Δημιουργήθηκε η Ένωση Επαναστατικής Νεολαίας (UJR)

Γνωρίζοντας ότι το καπιταλιστικό-ιμπεριαλιστικό σύστημα δεν είχε ποτέ τόσο πολύ πλούτο από την εκμετάλλευση της ανθρώπινης εργασίας, […]
Εμείς, η νεολαία, σπουδαστές, μαθητές ή αδήλωτοι εργαζόμενοι, επισφαλής, άνεργοι ... συγκεντρωθήκαμε στις 26 Φεβρουαρίου 2012, είμαστε αφοσιωμένοι στον αγώνα για την επανάσταση από τη σύσταση της UJR, μια οργάνωση νεολαίας λαϊκή, επαναστατική και διεθνιστική, που συνδέονται με την PCOF. […]
Καλούμε για να ενωθούν μαζί μας όλους τους νέους που επαναστατούν εναντίον αυτού του συστήματος και είναι πρόθυμοι να πολεμήσουν για να υπερασπιστούν τα συμφέροντα των νέων ανθρώπων.

UJR. πρώτο Συνέδριο
Φεβρουάριος 2012

Δημοσιεύτηκε στη La Forge, τ. 527 Μάρτης 2012

Δεν υπάρχουν σχόλια: