Τρίτη 6 Μαρτίου 2012

Ο σ. Η. Σοφιανός για το σ. Νίκο Ζαχαριάδη

Η προσφορά του σ. Ζαχαριάδη είναι τόσο μεγάλη που η αναδημιουργία και ανάπτυξη του ΚΚΕ είναι συνταυτισμένα με το όνομά του. Εμείς αγαπάμε το κόμμα και το σ. Ζαχαριάδη όπως τον αγαπάει και ο λαός μας και ο στρατός και κανένας δε μπορεί να κλονίσει την πίστη μας στο ΚΚΕ στην καθοδήγησή μας και στο Ν. Ζαχαριάδη. Στη Μαρξιστική-λενινιστική-σταλινική θεωρία και πράξη είναι γνωστό παιδί του Μεγάλου μας ΣΤΑΛΙΝ κρατάει γερά το τιμόνι του και μας οδηγεί τολμηρά στο δρόμο της νίκης.

Τοποθέτηση Η. Σοφιανού, 3η Συνδιάσκεψη του ΚΚΕ 10-14/10/1950 (Εκδόσεις Γλάρος 1988)

Δεν υπάρχουν σχόλια: