Δευτέρα 23 Αυγούστου 2010

Νέες υπογραφές στο κείμενο αλληλεγγύης

Το κείμενο αλληλεγγύης στους εργαζομένους και το λαό της Ελλάδας υπέγραψαν οι οργανώσεις:

Organizzazione Comunista Marxista-Leninista di Linea Rossa – Genova

Sindacato Lavoratori in Lotta

Sindacato di base RdB di Pinerolo

Gruppo Atei Materialisti Dialettici (GAMADI)

Mensile “La Voce”

Terra e Liberazione

Πανενωσιακό Κομμουνιστικό Κόμμα (Μπολσεβίκοι) – AUCP(B)

Μαρξιστική Λενινιστική Κομμουνιστική Οργάνωση  "ligne rouge" de Gênes,

Μαρξιστικό Λενινιστικό Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: