Τετάρτη 21 Απριλίου 2010

Η δύναμη του Ε.Λ.Α.Σ.


α' Ενεργός ΕΛΑΣ

Ομάς Μεραρχιών Μακεδονίας (16η, 9η, 10η, 11η Μεραρχίες)...........άντρες 25.000
Ομάς Μεραρχιών Στερεάς (2η και 13η Μεραρχίες).............................άντρες 11.500
Ι Μεραρχία Θεσσαλονίκης...................................άντρες   9.000
ΙΙΙ Μεραρχία Πελοποννήσου................................άντρες 11.000
ΥΙΙΙ Μεραρχλια Ηπείρου.....................................άντρες  5.000
Υ Μεραρχία Κρήτης............................................άντρες  4.000
Ταξιαρχία Αρχιπελάγους.....................................άντρες  3.000
Ταξιαρχία Ιππικού...............................................άντρες  1.000
Α' Σώμα Στρατού (Αθήνα-Πειραίας)..................άντρες  5.000
Τάγμα Φρουράς Γεν. Στρατηγείου.....................άντρες     500

Σύνολο ενεργού ΕΛΑΣ................................................ 75.000


β' εφεδρικός ΕΛΑΣ (Οι άνδρες που δεν εντάχθηκαν στον ενεργό ΕΛΑΣ, γιατί ήταν άοπλοι ή οπλισμένοι με πιστόλια ή τουφέκια)

περίπου για κάθε μιά από τις 9 Μεραρχίες 3.000 άντρες, δηλαδή σύνολο............ 27.000
Α' Σώμα Στρατού.....................άντρες  17.000
Σύνολο εφεδρικού ΕΛΑΣ........άντρες  44.000

Γενικά σύνολο των δυνάμεων του ΕΛΑΣ........άντρες 119.000

Ριζοσπάστης, 24/9/1947

Δεν υπάρχουν σχόλια: