Πέμπτη 13 Απριλίου 2017

ΜΑΞΙΜ ΓΚΟΡΚΥ– ΙΩΣΗΦ ΣΤΑΛΙΝ

Μάξιμ Γκόρκυ (28.3.1868–18.6.1936)

Ιωσήφ Στάλιν (21.12.1879–5.3.1953)

Romain Rolland: «ποτέ και κανένας, εκτός του Γκόρκυ, δεν πέτυχε να συνδέσει, τόσο περίφημα, αιώνες παγκόσμιας κουλτούρας με την επανάσταση»


Διαβάστε: Μαξίμ Γκόρκι (1868-1936)

Δεν υπάρχουν σχόλια: