Κυριακή 3 Ιουνίου 2012

Κρατική χρηματοδότηση αστικών και ρεφορμιστικών κομμάτων

Αριθμ. 20422/12 (ΦΕΚ 1728 Β/23-5-2012) : Κατανομή ποσοστού 40% της εκλογικής χρηματοδότη­σης στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα για τη διενέρ­γεια των εκλογών της 6ης Μαΐου 2012.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

[...]
 
Κατανέμουμε το ποσό της εκλογικής χρηματοδό­τησης στα παραπάνω δικαιούχα κόμματα όπως παρα­κάτω:
 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΠΟΣΟ
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΝΔ)
874.844,80
ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩ­ΠΟ (Συνασπισμός της Αριστεράς, των Κινημάτων και της Οικολογίας - Ανα­νεωτική Κομμουνιστική και Οικολογική Αριστερά - Διεθνιστική Εργατική Αρι­στερά- ‘Ενωση Δημοκρατικού Κέντρου - Κίνηση Ενεργών Πολιτών - Κίνηση για την Ενότητα Δράσης της Αριστεράς - Κόκκινο - Κομμουνιστική Οργάνωση Ελλάδας - Οικοσοσιαλιστές Ελλάδας -Ομάδα Ριζοσπαστικής Αριστεράς ΡΟΖΑ - Σοσιαλιστική Αριστερά)
779.314,42
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)
611.642,74
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
492.663,12
Κ.Κ.Ε.
393.428,92
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
323.624,24
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
283.561,72
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ)
134.242,58
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
136.121,28
Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑ­ΚΟΓΙΑΝΝΗ
118.556,18
ΣΥΝΟΛΟ
4.148.000,00
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Μαΐου 2012


***
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: