Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2011

ΤΥΝΗΣΙΑ: Η επανάσταση πρέπει να συνεχίσει μέχρι να πετύχει τους στόχους της. Δήλωση του Μετώπου 14 Γενάρη (1η ανακοίνωση)

Το Μέτωπο 14 Γενάρη στο οποίο συμμετέχει το Κομμουνιστικό Κόμμα Εργατών Τυνησίας εξέδωσε ανακοίνωση με ημερομηνία 28 Γενάρη.

Ολόκληρη η ανακοίνωση στα ισπανικά: http://www.pceml.info/2011/01/31/tunez-la-revolucion-debe-continuar-hasta-alcanzar-sus-objetivos-declaracion-del-frente-14-de-enero/

Δεν υπάρχουν σχόλια: