Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2011

Ο Νίκος Ζαχαριάδης για το κόμμα νέου τύπου

Ο Λένιν λέει ότι:

«Το προλεταριάτο δεν έχει άλλο όπλο στην πάλη για την εξουσία έξω απ' την οργάνωση» (τομ. 7ος, σελ. 383).

Και ο μπολσεβικισμός, οι Λένιν και Στάλιν δημιούργησαν το όπλο αυτό της πάλης του προλεταριάτου για την εξουσία, το κόμμα της διχτατορίας του προλεταριάτου και της ανοικοδόμησης της αταξικής, κομμουνιστικής κοινωνίας, το νέο τύπου κόμμα, το Μπολσεβίκικο Κόμμα.

Καθορίζοντας, οι Λένιν και Στάλιν, ότι το κόμμα είναι το πρωτοπόρο, οργανωμένο τμήμα της εργατικής τάξης. Η ανώτατη μορφή οργάνωσης του προλεταριάτου. Το όργανο της διχτατορίας του προλετα­ριάτου. Ότι το κόμμα αποτελεί μια ενό­τητα θέλησης που είναι ασυμβίβαστη με την ύπαρξη ομάδων και φραξιών μέσα στις γραμμές του. Και ότι το κόμμα δυναμώνει όταν καθαρίζεται απ' τα οπορτουνιστικά στοιχεία.

Καθορίζοντας τα κύρια γνωρίσματα του νέου τύπου προλεταριακού, επαναστατι­κού κόμματος οι Λένιν και Στάλιν διατύ­πωσαν και δόσαν παράλληλα και τις οργανωτικές αρχές του κόμματος αυτού.

Η μελέτη και αφομοίωση της λενινιστικής-σταλινικής διδασκαλίας για του νέου τύπου προλεταριακό κόμμα αποτελεί απαραίτητο και πρωταρχικό στοιχείο στο θεωρητικό εξοπλισμό του μέλους και του στελέχους μας. Και περικλείνει η μελέτη και η αφομοίωση αυτή και την κατάχτηση των μπολσεβίκικων οργανωτικών αρχών, της οργανωτικής πολιτικής των μορφών κομματικής οργάνωσης, του τρόπου και των μεθόδων κομματικής δουλειάς. Πρέπει με λίγα λόγια, να καταχτήσουμε και τη μπολσεβίκικη τέχνη οργανωτικής καθοδήγησης, που είναι βασικό στοιχείο της μπολσεβίκικης τέχνης καθοδήγησης.

Το νέου τύπου προλεταριακό κόμμα, το κομμουνιστικό κόμμα, είναι επαναστατικό, μαρξιστικό-λενινιστικό κόμμα. Αυτό σημαίνει ότι, σε διάκριση απ' τα οπορτουνιστικά-ρεφορμιστικά κόμματα της δεφτέροδιεθνιστικής σοσιαλδημοκρατίας, που εκφυλίστηκαν αντιμαρξιστικά και μετατράπηκαν στο κύριο κοινωνικό στήριγμα της ιμπεριαλιστικής κεφαλαιοκρατίας, το νέου τύπου κόμμα, το κομ­μουνιστικό κόμμα, το κόμμα του μαρξισμού-λενινισμού οργανώνει την εργατιά και τ' άλλα εργαζόμενα στρώματα του λαού στην πάλη για τα καθημερινά τους ζητήματα και μέσα απ' αυτήν την καθημερινή επαναστατική πάλη τα ενώνει και τα υψώνει ως τον αγώνα για την ανατροπή της κεφαλαιοκρατικής ιμπε­ριαλιστικής κυριαρχίας, τα οργανώνει και τα καθοδηγεί στον αγώνα για την ανατροπή αυτή, για την εγκαθίδρυση της διχτατορίας του προλεταριάτου, που είναι η εξουσία της εργατιάς σε συμμαχία με την εργαζόμενη αγροτιά και τ' άλλα εργα­ζόμενα στρώματα του πληθυσμού, η εξουσία που αποκρούει όλες τις προ­σπάθειες των εσωτερικών και εξωτερικών της εχθρών για την ανατροπή της και την κεφαλαιοκρατική παλινόρθωση και που, κάτω απ' την ηγεσία του κομμουνιστικού, του μαρξιστικού-λενινιστικού κόμματος, οδηγάει την εργατιά, το λεφτερωμένο λαό στην ανοικοδόμηση του σοσιαλισμού, στη δημιουργία της αταξικής κομμουνιστικής κοινωνίας.

Το νέο τύπου κόμμα σε διάκριση απ' το σοσιαλδημοκρατικό αναθεωρητικισμό και οπορτουνισμό είναι συνεπές προλετα­ριακό κόμμα και αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο στη θεωρία και στο πρόγραμμα ξεχωρίζει ριζικά απ' τη συνθηκόλογη προδοτική σοσιαλδημοκρατία και τις άλλες αντεπαναστατικές εκδηλώσεις μέσα στο εργατικό κίνημα, σημαίνει ότι δεν έχει μόνο ξεχωριστή, επαναστατική προλεταριακή πολιτική γραμμή, μα και δική του ξεχωριστή οργανωτική πολιτική και δράση, δικές του επαναστατικές οργανωτικές αρχές, που ανταποκρίνονται στο επαναστατικό πρόγραμμά του, που επιτρέπουν τη δημιουργία και την ανάπτυξη τέτοιας οργάνωσης που νάνε ικανή να εξασφαλίσει την πραγματο­ποίηση της πολιτικής του κόμματος κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, την κατάχτηση της νίκης ενάντια στους εκμεταλλευτές του λαού και της εργατιάς.

Η οργανωτική συγκρότηση και καθοδή­γηση στο νέου τύπου προλεταριακό κόμμα στηρίζεται στις οργανωτικές αρχές του μπολσεβικισμού. Αυτές είναι σταθερές και απαραβίαστες. Μα ενώ οι οργανωτικές αρχές μας είναι σταθερές και απαρα­βίαστες οι ίδιες όχι μόνον επιτρέπουν μα και επιβάλλουν ώστε οι μορφές της κομματικής οργάνωσης καθώς και οι μέθοδες της δουλειάς της να εξαρτιώνται κάθε φορά απ' τις απαιτήσεις της πολιτικής γραμμής, απ' τη συγκεκριμένη κατάσταση και απ' τα καθήκοντα που η συγκεκριμένη αυτή κατάσταση βάζει μπροστά της. Εδώ, σ' αυτό που αφορά τις μορφές οργάνωσης και τις μέθοδες δουλειάς η αποστέωση και το καλούπι, η στερεοποίηση είναι αντίθετα και εχθρικά προς την ουσία της μπολσεβίκικης οργανωτικής πολιτικής.

* * *

Διαβάζοντας το παραπάνω απόσπασμα από το βιβλίο του Νίκου Ζαχαριάδη, καταξιωμένου ηρωικού αρχηγού του ΚΚΕ από το 1931 μέχρι το 1956 «Τα προβλή­ματα καθοδήγησης στο ΚΚΕ» (1952, σελ. 175, 176, 177), βγάζει κανείς αβίαστα το συμπέρασμα, αλλά και ο ελληνικός λαός στο σύνολο του το συνειδητοποίησε βαθιά ότι το τωρινό χρουστσοφικό σοσιαλδημοκρατικό, αντεπαναστατικό «Κ»ΚΕ δεν έχει τίποτε το κοινό με το λενινιστικό επανα­στατικό μπολσεβίκικο κόμμα νέου τύπου.

Απόμειναν σ' αυτό μόνο τα σύμβολα του επαναστατικού ζαχαριαδικού ΚΚΕ, που με αυτά κρατούν εγκλωβισμένους ιδεολο­γικοπολιτικά τους κομμουνιστές και εξαπατούν το λαό μας.

Εφημερίδα ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ, φύλλο 103, 1-15 Φλεβάρη 2001

Δεν υπάρχουν σχόλια: