Κυριακή 2 Μαΐου 2010

Νέες υπογραφές στο κείμενο αλληλεγγύης

Στις 29 Απρίλη το κείμενο αλληλεγγύης στους εργαζομένους και το λαό της Ελλάδας υπέγραψαν οι οργανώσεις:

Μαρξιστική Λενινιστική Κομμουνιστική Οργάνωση  "ligne rouge" de Gênes,

Μαρξιστικό Λενινιστικό Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: