Παρασκευή 11 Μαρτίου 2016

Να μπει τέλος στην αυτασφάλιση και στην ανασφάλιστη εργασία στο Δημόσιο

Να μπει τέλος στην αυτασφάλιση και στην ανασφάλιστη εργασία στο ΔημόσιοΥποχρεωτική ασφάλιση όλων των εργαζομένων του Δημοσίου σε όλες τις βαθμίδες του

Μέσα στα χρόνια της παγκόσμιας καπιταλιστικής κρίσης υπερπαραγωγής εντάθηκε απότομα και περαιτέρω η επίθεση του κεφαλαίου στα εργασιακά δικαιώματα, την ασφάλιση, κλπ. Στόχος της επίθεσης αυτής, μεταξύ άλλων, είναι η χειροτέρευση των εργασιακών σχέσεων.

Η πολιτική της εξάρτησης, της υποτέλειας και της λιτότητας που έχουν ακολουθήσει συστηματικά οι κυβερνήσεις και η αστική τάξη, έχει ως στόχο την ολοένα και μεγαλύτερη συμπίεση του μισθού προς τα κάτω, την πλήρη διάλυση του υπάρχοντος εργασιακού χάρτη, την ακύρωση εργασιακών κατακτήσεων, την ολοένα και μεγαλύτερη απόσπαση υπεραξίας από τους εργάτες, τους εργαζόμενους, τους μισθωτούς, κλπ.

Ειδικά στο θέμα της ασφάλισης, παρατηρείται το φαινόμενο της αύξησης της αυτασφάλισης («μπλοκάκι») ή ακόμα και της ανασφάλιστης εργασίας (πχ μέσω τιμολογίου παροχής υπηρεσιών από «ανέργους» ημιαπασχολούμενους ή υποαπασχολούμενους).

Ένα από τα πιο κραυγαλέα παραδείγματα αυτής της κατάστασης είναι η σύμβαση των ωρομισθίων εκπαιδευτικών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) η οποία καθιερώθηκε ως «σύμβαση έργου» με αποτέλεσμα τις σχολικές χρονιές 2013– 14 και 2014 – 15 οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί να υποχρεούνται να εκδίδουν τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών (ΤΠΥ) με δυνατότητα εξαίρεσης γι' αυτούς που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα και υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν ευκαιριακή άσκηση παρεπόμενης δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών και δεν είναι υπόχρεοι εφαρμογής του Κώδικά Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. Τότε δίνονταν η «δυνατότητα» το «μπλοκάκι» να υποκατασταθεί από απόδειξη πληρωμής επαγγελματικής δαπάνης του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, στην περίπτωση που την προηγούμενη περίοδο πραγματοποίησαν ακαθάριστα έξοδα μέχρι 5000 ευρώ. Με αυτό τον τρόπο το Δημόσιο απαλασσόταν από την υποχρέωσή του να καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές βαφτίζοντας εκπαιδευτικούς ελεύθερους επαγγελματίες. Γεγονός που οδήγησε σε παρέμβαση του Συνήγορου του Πολίτη και στη συνεχεια και του ΙΚΑ.

Μαύρη και ανασφάλιστη εργασία έχουμε και εντός των Πανεπιστημίων και των Ερευνητικών Κέντρων με τους ερευνητές να εργάζονται χρόνια και να καλύπτουν πάγιες ανάγκες και την ίδια στιγμή να κόβουν τιμολόγια με «μπλοκάκι». Σε μια σειρά από Πανεπιστήμια «παρέχονται» ανασφάλιστες ή/και απλήρωτες «υπηρεσίες» από προπτυχιακούς φοιτητές, μεταπτυχιακούς και υπ. διδακτόρες στα πλαίσια δήθεν «πάγιων υποχρεώσεών τους» όπως για παράδειγμα επιτηρήσεις, παραδόσεις μαθημάτων, κλπ.

Με αυτούς τους τρόπους το κράτος παραιτείται από το να καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές, ρίχνοντας έτσι τα βάρη ακόμα περισσότερο στις πλάτες των εργαζομένων, των μισθωτών του δημοσίου, του προλεταριάτου γενικότερα.

Ταυτόχρονα, προσπαθούν να εμποδίσουν οποιαδήποτε αντίσταση μέσω της διάσπασης εργασιακών αντικειμένων, των πολλαπλών εργασιακών καθεστώτων, μέσω της προώθησης συντεχνιακών διεκδικήσεων μέσω των ρεφορμιστικών παρατάξεων και ηγεσιών, κλπ κλπ.

Είναι αναγκαίο να μπει τέλος στην αυτασφάλιση και στην ανασφάλιστη εργασία στο Δημόσιο. Να υπάρξει υποχρεωτική ασφάλιση όλων των εργαζομένων του Δημοσίου σε όλες τις βαθμίδες του.

Για να γίνουν αυτά χρειάζεται η εργατική τάξη να γίνει τάξη για τον εαυτό της, να υπάρξει ένταξη των εργαζομένων στα σωματεία τους, να απορριφθεί ο ρεφορμισμός και οι συντεχνιακές λογικές. Να αλλάξουν οι συσχετισμοί στα σωματεία προς όφελος της εργατικής τάξης και του λαού.

Σήμερα χρειάζεται ανασύνταξη του επαναστατικού ταξικού υνδικαλιστικού κινήματος αλλά και του επαναστατικού Κομμουνιστικού Κόμματος της εργατικής τάξης. Χρειάζεται να δυναμώσει η κομμουνιστική φωνή μέσα στην εργατική τάξη. Να ενισχυθούν οι δυνάμεις εκείνες που ενώνουν την εργατική τάξη στο κοινό ταξικό της συμφέρον, δυναμώνοντας την ανάπτυξη της επαναστατικής ταξικής συνείδησης με την απαλλαγή τους από τις ρεφορμιστικές απόψεις, οι δυνάμεις που είναι ανυποχώρητες στην επίτευξη αυτού του στόχου και δεν είναι έτοιμες να ξεπουλήσουν αγώνες, να τους αποπροσανατολίσουν με λαθεμένα αιτήματα και να απομαζικοποιήσουν με λαθεμένες ταχτικές και κινήσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: