Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2015

Ο ΣΤΡΑΤΑΡΧΗΣ ΣΤΑΛΙΝ

ΠΡΩΤΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΘΡΙΑΜΒΟΥ ΤΗΣ Ε.Σ.Σ.Δ.
 Ο   Σ Τ Ρ Α Τ Α Ρ Χ Η Σ   Σ Τ Α Λ Ι Ν
 ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
«... Γεννημένη μαζί με τις κόκκινες ένοπλες δυνάμεις η σοβιετική πολεμική επιστήμη έθρεψε, ότι καλλίτερο έδωσε στο παρελθόν η πολεμική τέχνη και πάνω στη βάση τη μαρξιστικής-λενινιστικής διδασκαλίας, καθόρισε το δρόμο ανάπτυξης της πολίτικης δουλειάς στις σύγχρονες συνθήκες» (Ν.Α. Μπουλκάνιν)
Η σοβιετική πολεμική επιστήμη δημιουργήθηκε από το σ. Στάλιν.
Ο Σοβιετικός λαός μας, με αίσθημα τεράστιας αναγνώρισης προς τον οργανωτή των νικών μας, την ονομάζει Σταλινική πολεμική επιστήμη και βλέπει σ' αυτή την ισχυρή νικηφόρα δύναμη του σοβιετικού στρατού μας.
Η δύναμη της σοβιετικής πολεμικής επιστήμης, πριν απ' όλα συνίσταται στο ότι όντας στενά συνδεδεμένη με όλες τις άλλες επιστήμες και στην πρώτη σειρά με τη Μαρξιστική-Λενινιστική επιστήμη για την κοινωνία, σαν τομέας της ιδεολογίας, είναι αξεχώριστη από την κοινωνική της βάση, το σοσιαλιστικό σύστημα.
Ο υπουργός των ενόπλων δυνάμεων της ΕΣΣΔ, σ. Μπουλκάνιν, με εξαντλητική σαφήνεια ανάπτυξε το σταλινικό ορισμό για την πολεμική επιστήμη, που είναι έννοια πιο πλατεία και περιεκτική απ' ότι η πολεμική τέχνη. «Η πολεμικοί τέχνη είναι συστατικό μέρος της πολεμικής επιστήμης και περικλείνει την ταχτική, την επιχειρησιακή τέχνη και τη στρατηγική, δηλ. καταπιάνεται με τη μελέτη των ζητημάτων που αναφέρονται στους τρόπους διεξαγωγής των πολεμικών ενεργειών και του πολέμου στο σύνολό του. Ενώ η πολεμική επιστήμη, εκτός από τα ζητήματα της πολεμικής τέχνης, αγκαλιάζει τα ζητήματα που αφορούν τις οικονομικές και ηθικές δυνατότητες της χώρας.
Το να μάθεις την πολεμική επιστήμη αυτό σημαίνει να μάθεις, όχι μόνο τους τρόπους για τη διεξαγωγή του πολέμου, δηλαδή την πολεμική τέχνη, μα και να ξέρεις και να υπολογίζεις τις οικονομικές και ηθικές δυνατότητες τόσο στη χώρα σου, όσο και στη χώρα του αντιπάλου».
Η σοβιετική πολεμική επιστήμη είναι πολεμική επιστήμη, που γεννήθηκε απτό σοσιαλιστικό σύστημα, που στέκεται φρουρός της σταθερής ειρήνης και της ασφάλειας των λαών. Η σοβιετική πολεμική επιστήμη είναι νέο ανώτερο στάδιο στην ιστορική εξέλιξη της πολεμικής επιστήμης. Αυτή τη θέση την επικύρωσε στέρεα, με τη νίκη της στο Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο για την Πατρίδα, που στάθηκε ο θρίαμβος της σοβιετικής πολεμικής επιστήμης. Δημιουργός αυτής της επιστήμης, κορυφαίος της, είναι ο Μεγάλος ΣΤΑΛΙΝ που με τόνομά του είναι δεμένη αδιάρηχτα.

(Απόσπασμα από άρθρο του υποστράτηγου Ν. ΤΑΛΕΝΣΥ για τη Σταλινική επιστήμη).

Δεν υπάρχουν σχόλια: