Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2012

400 φύλλα Vanguardia Proletaria

Η Vanguardia Proletaria, όργανο του Κομμουνιστικού Κόμματος Μεξικού (μαρξιστικό-λενινιστικό) συμπλήρωσε 400 φύλλα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: