Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2008

Χαιρετισμός της Κίνησης για ανασύνταξη του ΚΚΕ 1918-55 στο 5ο Συνέδριο του EMEP


Athens, 10/11/2008

Dear comrades,

Please accept our fraternal wishes for the successful conclusion of your forthcoming conference. It takes place in a period when capitalism experiences its worst crisis since 1929. The challenges and the tasks awaiting you are many and complex. Nevertheless, we are certain that, from this conference an, ideologically, politically and organisationally, stronger EMEP will emerge, ready to play a leading role in the struggle of Turkish people for democracy and socialism. We deeply regret we cannot participate due to financial reasons.

Revolutionary greetings,

The Movement for the Reorganisation of KKE (1918-1955)

Δεν υπάρχουν σχόλια: