Τρίτη 25 Μαρτίου 2014

Το Σταλινικό Σύνταγμα εξασφάλιζε πλήρως τα δικαιώματα των γυναικών

(Απόσπασμα από το Ν. Πόποβα: Οι Γυναίκες στη Χώρα του Σοσιαλισμού, Foreign Languages Publishing House, Μόσχα 1949)

Οι γυναίκες του Λένινγκραντ έγραψαν μια επιστολή στο Σύντροφο Στάλιν:

«Όταν θυμόμαστε τα παλιά είναι σα να βρισκόμαστε σε ένα ψηλό βουνό και να κοιτάμε κάτω και δύσκολα μπορούμε να πιστέψουμε ότι το παρελθόν μας τότε που ζούσαμε στη βρωμιά, τη φτώχεια και την ταπείνωση». Είναι το σοβιετικό σύστημα που έχει προσέφερε στις γυναίκες όλες τις ευκαιρίες για την ανάπτυξη των μητρικών τους ικανοτήτων και ότι τους έχει εξασφαλίσει απρόσκοπτα την ευτυχία της μητρότητας.

«Σε καμία άλλη χώρα στον κόσμο οι γυναίκες , ως μητέρες και ως πολίτες που φέρουν τη μεγάλη ευθύνη να γεννήσουν και την ανατροφή πολιτών , δεν είναι τόσο σεβαστές και τόσο προστατευμένες από το νόμο , όπως στην ΕΣΣΔ», αναφέρει μια Απόφαση της Κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΣΣΔ στις 27 Ιουνίου, 1936.

Το Σταλινικό Σύνταγμα αποδίδει γυναίκες ίσα δικαιώματα με τους άνδρες . Τα πραγματικά μέσα άσκησης αυτών των δικαιωμάτων εξασφαλίζονται πλήρως από την πολιτική του Μπολσεβίκικου Κόμματος και της Σοβιετικής Κυβέρνησης . Το Άρθρο 122 του Συντάγματος της ΕΣΣΔ αναφέρει ότι η δυνατότητα ασκήσεως των ίσων δικαιωμάτων είναι εγγυημένη από το γεγονός ότι «στις γυναίκες αναγνωρίζονται ίσα δικαιώματα με τους άνδρες στην εργασία, την πληρωμή για την εργασία, την ξεκούραση και τη ψυχαγωγία , την κοινωνική ασφάλιση και την εκπαίδευση, και με την κρατική προστασία των συμφερόντων της μητέρας και του παιδιού, τις κρατικές ενισχύσεις προς τις μητέρες των πολύτεκνων οικογενειών και ανύπαντρων μητέρων , την άδεια μητρότητας με πλήρεις αποδοχές , καθώς και την παροχή ενός εκτεταμένου δικτύου από σπίτια μητρότητας , παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία».

Δεν υπάρχουν σχόλια: