Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2012

Οικονομικές ενισχύσεις

Δ. Ελευθεριάδης 150 ευρώ
Ν. Κυριακίδης 100 ευρώ
Κανονίδης 20 ευρώ
Θ.Κ. 20 ευρώ
Από συντρόφους στη Βέροια 180 ευρώ
Από συντρόφους στη Θεσσ/νίκη 280 ευρώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: