Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2013

6ο Τακτικό Συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος Μεξικό (μαρξιστικό-λενινιστικό)

6cnoΤο Νοέμβρη διεξήχθει το 6ο τακτικό συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος Μεξίκό (μ-λ) το οποίο είναι μέλος της Διεθνούς Σύσκεψης Μαρξιστικών-Λενινιστικών Κομμάτων και Οργανώσεων.

Η Κίνηση για ανασύνταξη του ΚΚΕ 1918-55, αν και καλέστηκε να συμμετάσχει, δε μπόρεσε να παρεβρεθεί για καθαρά οικονομικούς λόγους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: