Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2013

Από την παρέμβαση της Κίνησης για Ανασύνταξη του ΚΚΕ 1918-55 στο Πολυτεχνείο (2013)

poly2013

Στη φετινή παρέμβαση μοιράζοταν μαζί τα παρακάτω υλικά:
Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο 2013

Δελτίο του Ομίλου Φίλων Προβολής του Έργου των Ι.Β. ΣΤΑΛΙΝ και Ν. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ

ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ: κοινός εχθρός του ΕΝΙΑΙΟΥ Προλεταριάτου

Δεν υπάρχουν σχόλια: